Betere wereld - armoedebestrijding NL - Venlo (+ Blerick)


Stichting Victorfonds (victorfonds.nl) >> TEGELEN-STEYL-BELFELD >> Het Victorfonds biedt zonder veel omwegen hulp aan mensen  die om verschillende redenen in materiële  of emotionele nood verkeren.

Voedselhulp Blerick (biedenenverdienen.biedmeer.nl) >> Voor mensen die het even niet meer zien zitten, door samen een oplossing te zoeken. Door ze een klein beetje te ontlasten met de dagelijkse problemen.

Stichting KidzBase (kidzbase.com) >> brengt kleur in het leven van kinderen die door een verstoorde thuissituatie niet meer kunnen opgroeien in hun eigen gezin. Deze kinderen wonen in een groot gezinshuis of in een woongroep in Nederland. Met kleine projecten willen we kinderen het gevoel geven dat ze speciaal zijn.

Weldadige stichting Heutz (https://heutzvenlo.nl/) >> Behoeftige zieken en gebrekkige in de gemeente Venlo, alsmede maatschappelijke en sociaal-culturele doelstellingen en activiteiten worden financieel ondersteund middels een, doorgaans eenmalige, donatie.

Hulpverleningsfonds Venlo (hulpverleningsfondsvenlo.nl) >> Het verlenen van geldelijke ondersteuning aan financieel noodlijdenden in de gemeenten Venlo en Beesel. 


In Limburg groeit 1 op de 8 kinderen in armoede op. Het gaat om zo’n 22.600 kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Denk ook aan gezinnen met een bijstandsuitkering, een migratie-achtergrond of één ouder samenstelling. Laaggeletterdheid speelt bij deze gezinnen vaak een rol.

Meedoen in Limburg is een initiatief van Leergeld Limburg, Jeugdfonds Cultuur Limburg en Jeugdfonds Sport Limburg in opdracht van Provincie Limburg.