Kwalen & ziektes - fysieke problemen


Patronen van fysieke verandering (go-ppt.nl) >> PPT staat voor Patterns of Physical Transformation en is ontwikkeld door dr. Ron Perry en dr. Edie Perry. PPT is gebaseerd op het werk van dr. Richard Bandler, mede-oprichter van Neuro Linguistisch Programmeren, de bewegingsmethodiek van dr. Moshe Feldenkrais, gestoeld op principes uit onder andere de geneeskunde en de neuropsychologie, en uitgangspunten van de chiropractie. Jarenlang onderzoek heeft geleid tot een nieuw soort therapie waarbij op ’n zeer zachte manier fysieke problemen worden opgelost.
Het uiteindelijk doel is om tot een natuurlijke manier van bewegen te komen en het waarnemingsvermogen te verbeteren. Aangeleerde en ingesleten houdingsproblemen worden verholpen en de pijn verdwijnt. Vermoeidheid, stress en ziekten verstoren de eenheid van lichaam en geest; die eenheid wordt hersteld.
Len Adams is een van de weinige PPT-gecertificeerden in Nederland. Voor meer info ga je naar haar website go-ppt.nl

Meer info op https://patternsofphysicaltransformation.nl/nl/


Chiropraxie,[1][2] chiropraxis[1] of chiropractie[2] (van Oudgrieks cheír (χείρ), 'hand', en praxis (πραξις),'handeling') is de diagnose, behandeling en preventie van aandoeningen van het bewegingsapparaat, voornamelijk de stoornissen die betrekking hebben op de wervelkolom met de overtuiging dat de algehele gezondheid hierdoor beïnvloed wordt. Chiropraxie is een aanvullende discipline bij de traditionele geneeskunde en moet niet als een alternatief daarvan worden beschouwd. De erkenning van het beroep chiropractor verschilt per land. In België, Engeland, Zwitserland en de Scandinavische landen wordt dit erkend als zorgverlener in de eerstelijnszorg met een onafhankelijke behandelingsbevoegdheid zoals die van een arts of tandarts. In Nederland is chiropraxie een vrij beroep, dat valt onder de noemer "alternatieve of complementaire geneeskunde" en niet officieel door de overheid gereguleerd en erkend wordt. Bron: Wikipedia


Last van RSI? Lees eens het boekje RSI (kop en staart van de muisarm) geschreven door Josée Hendriksma.