Boek als teambuildingsuitje een lachworkshop.

Betere wereld - milieu


Groene ideeën (www.nudge.nl) >> Nudge realiseert samen met hun community en partners initiatieven van onderaf die zorgen voor een positieve en blijvende verandering in onze maatschappij.

De wereld schoon, gezond en duurzaam (www.natuurenmilieu.nl) >> Deze organisatie gelooft in een wereld waarin mensen leven, werken en ondernemen zonder schade aan natuur en milieu. Er wordt samengewerkt met mensen, bedrijven en overheden voor een betere wereld.

Wereld Natuur Fonds (www.wnf.nl) >> Streeft ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen willen ze een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven. 

Greenpeace (www.greenpeace.nl) >> De kracht van Greenpeace is dat ze een grote, internationale organisatie zijn. Milieuvervuiling en milieuvervuilers houden zich absoluut niet aan grenzen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering of aan giftige stoffen in het water en in de lucht.

Ecosysteemherstel-projecten (www.justdiggit.org) >> De aarde groener maken waardoor de aarde afkoelt. 

Stichting Grondbeheer (bdgrondbeheer.nl) >> Biodynamische landbouwgrond in goede handen over de generaties heen. Dat is waar Stichting Grondbeheer voor staat.

Kleding recycling door het bedrijf I:CO >> Je kunt oude kleding inleveren bij o.a. H&M.

Inleveren is terugkrijgen (wecycle.nl) >> Als u een oud elektrisch apparaat of kapotte spaarlamp inlevert bij een Wecycle-inleverpunt, is dit niet het einde. Het is een nieuw begin. Door apparaten en lampen te recyclen tot nieuwe grondstoffen.

Ecocide law expert (pollyhiggins.com) >>  Polly Higgins: “I have a choice: to protect our Earth or to let it be destroyed. For me it is unconscionable to walk away.”

Recycling Netwerk is een zelfstandige milieuorganisatie die verschillende milieuorganisaties verbindt rond het thema van grondstoffen en de impact ervan. Ons doel is het zoveel mogelijk beperken van de milieuschade die wordt veroorzaakt vanaf de grondstofproductie tot en met het afvalbeheer. Daarom wil ons Netwerk ook: steeds meer en steeds betere recycling.

The Footprint Challenge: samen naar een kleinere footprint. We hebben het over de ecologische voetafdruk; de ruimte die nodig is voor onze levensstijl. De gemiddelde Nederlander heeft 5,9 hectare nodig en dat zijn bijna 8,5 voetbalvelden. Klinkt niet veel, maar als iedereen op de wereld zo zou leven, dan zijn er 3,5 aardbollen nodig…

The Footprint Challenge daagt uit, prikkelt en inspireert om de voetafdruk te vergroenen. Kleine acties, groot verschil!

Doe de voetafdruk test (klik hier).
De Voetafdruk is een website gemaakt in opdracht van de Natuur en Milieufederaties in Nederland. Zij vinden dat iedereen moet kunnen genieten van een mooie natuur en een duurzaam Nederland. Ook onze kinderen en kleinkinderen moeten die kans krijgen. Daarom zetten zij zich in voor mooie en duurzame provincies! Doe de voetafdruk test in jouw provincie (klik hier).
Universele verklaring van de rechten van het materiaal (turntoo.com) >> Kijkend naar de aarde vanaf een afstand wordt het duidelijk: de mens is een tijdelijke gast in een gesloten systeem, de aarde. Daarbinnen is alles even belangrijk voor een stabiele balans met een toekomst. Binnen haar grenzen kunnen we alleen mentaal blijven groeien.
#PlanetToo (klik hier voor meer info) >> Ook de aarde geeft het signaal #MeToo af. Niet op Twitter, maar door plastic op vakantiestranden te spugen, dorpen weg te spoelen met extreme regenval, en hele landbouwgebieden te laten verdrogen. Om het milieu en klimaat te herstellen moet onze omgang met Moeder Aarde respectvoller worden. Een transitie in de landbouw is oplossing nummer 1. Welk gebaar kan jij maken?
Stichting Demeter versterkt de biodynamische landbouw (kortweg BD-landbouw), door inzet van het Demeter-keurmerk. Dit is het kwaliteitskeurmerk voor producten die afkomstig zijn uit de gecontroleerde BD-landbouw, eventueel verwerkt door een gecertificeerde verwerker.
Trees for All is de enige stichting in Nederland mét CBF keur waar compensatie mogelijk is in duurzame bosprojecten. De projecten hebben een economische, ecologische en sociale meerwaarde voor de samenleving en dragen bij aan een gezonder klimaat. Bereken je uitstoot & compenseer met de CO2-calculator van Trees for All. 
Milieu Centraal (milieucentraal.nl) >> Milieu Centraal is de praktische gids voor duurzame tips en adviezen. Hoe kan ik in mijn vloer isoleren en wat bespaar ik dan? Wat is een klimaatvriendelijk gerecht? Hoe groot is de impact van vliegen? Waar laat ik een oude videoband? Met Milieu Centraal ontdek je wat je zelf kunt doen, en hoe je dat aanpakt.
Plastic Bank (plasticbank.com) >> STOP OCEAN PLASTIC. By enabling the exchange of plastic for money, items or Blockchain secured digital tokens, we reveal the value in plastic. This empowers recycling ecosystems around the world and stops the flow of plastic into our oceans. All while helping people living in poverty build better futures.
Saving our soil for future generations (makesoilmatter.com) >> Online platform waar het verhaal over goed bodembeheer wordt verteld.
KlimaatGesprekken biedt door het hele land een 6-delige workshopreeks. Je leert om je klimaatimpact te verminderen en hierover het gesprek met anderen aan te gaan. Humor, hoop en handelingsperspectief staan hierbij centraal.

Say hi to the Precious Plastic Universe! The alternative plastic recycling system run by (brilliant) people around the planet.


Alle informatie op deze website is met de beste intenties verzameld. De Grow Stronger Academy stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen door het verkeerd interpreteren van tekst of het aangaan van "slecht" advies of kosten via een partij die op deze website gratis redactionele ruimte heeft gekregen. Mocht u niet tevreden zijn, laat ons dit weten, zodat we die informatie van deze website kunnen verwijderen. Bedankt!