Milieu


Nudge connects people and organisations to realise bottom-up initiatives that bring positive and durable change to our society. Nudge is a social enterprise based in The Netherlands.

 

Wil jij iets doen voor een mooie natuur en een gezond klimaat? Als milieuorganisatie zet Natuur & Milieu zich in voor een groener Nederland. Daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Doe je mee?

 

WWF-NL. Samen voor méér natuur. Dit gaat niet alleen over het redden van een panda of een regenwoud. Dit gaat over een leefbare aarde. De oplossing is meer natuur. Meer blauw, meer groen, meer kleur. Dus strijd mee voor jouw wereld. Kies voor meer natuur. Sluit je aan.

Leef jij op grote of kleine voet? Hoe duurzaam is jouw lifestyle? Doe de gratis test. 

 

Greenpeace stelt grote milieuproblemen aan de kaak en stimuleert duurzame oplossingen door wetenschappelijk onderzoek, lobby, demonstraties en vreedzame en inventieve confrontaties.

 

We are on a mission to regreen Africa and cool down the planet. Together with millions of farmers, and together with you. All of us are living in a global climate crisis. Our planet is warming fast. Luckily, there is a solution: If nature is brought back by applying cost-effective nature-based solutions, we can mitigate global warming by 37%! This will benefit nature, biodiversity and people everywhere, and help cool down our planet. Justdiggit.org

 

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden en eeuwigdurende obligaties maken wij landbouwgrond vrij en verpachten die langjarig en zonder winstoogmerk aan natuurvriendelijke boeren en tuinders.

 

Stichting Organisatie Producenten verantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) geeft namens alle producenten van elektrische apparaten in Nederland invulling aan de wettelijke producenten verantwoordelijkheid voor e-waste. Via de inleverpunten van Wecycle. Als je een nieuw apparaat koopt, klein, groter of GROOT, in een winkel of online, dan mag je de oude altijd meteen inleveren of meegeven voor recycling. Of geef ze een tweede leven, kijk op watismijnapparaatwaard.nl

 

Recycling Netwerk is een zelfstandige milieuorganisatie die verschillende milieuorganisaties verbindt rond het thema van grondstoffen en de impact ervan. Ons doel is het zoveel mogelijk beperken van de milieuschade die wordt veroorzaakt vanaf de grondstofproductie tot en met het afvalbeheer. Daarom wil ons Netwerk ook: steeds meer en steeds betere recycling.

 

Duurzaamheid staat bij veel organisaties steeds hoger op de agenda. Met The Footprint Challenge breng je duurzaamheid in de hele organisatie tot leven. Het is tenslotte niet de taak van één persoon of één team, iedereen kan een steentje bijdragen. 
 
 
De Natuur en Milieufederaties in Nederland vinden dat iedereen moet kunnen genieten van een mooie natuur en een duurzaam Nederland. Maar niet alleen wij, ook onze kinderen en kleinkinderen moeten die kans krijgen. Daarom zetten zij in op mooie en duurzame provincies! Doe de voetafdruk test.
 
Universele verklaring van de rechten van het materiaal (turntoo.com) >> Kijkend naar de aarde vanaf een afstand wordt het duidelijk: de mens is een tijdelijke gast in een gesloten systeem, de aarde. Daarbinnen is alles even belangrijk voor een stabiele balans met een toekomst. Binnen haar grenzen kunnen we alleen mentaal blijven groeien.
 
#PlanetToo (klik hier voor meer info) >> Ook de aarde geeft het signaal #MeToo af. Niet op Twitter, maar door plastic op vakantiestranden te spugen, dorpen weg te spoelen met extreme regenval, en hele landbouwgebieden te laten verdrogen. Om het milieu en klimaat te herstellen moet onze omgang met Moeder Aarde respectvoller worden. Een transitie in de landbouw is oplossing nummer 1. Welk gebaar kan jij maken?
 
Stichting Demeter versterkt de biodynamische landbouw (kortweg BD-landbouw), door inzet van het Demeter keurmerk. Dit is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding.
 
Onze wereld heeft meer bos nodig: voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. Daarom plant stichting Trees for All bomen in Nederland en het buitenland. Doe je mee?
 
Wil jij stappen zetten naar een duurzamere bedrijfsvoering? Naast reduceren kun je bij ons de CO₂-uitstoot van jouw organisatie duurzaam en maatschappelijk verantwoord compenseren. Trees for All - zakelijk CO₂ compenseren.
 
Milieu Centraal is dé praktische gids voor duurzame tips en adviezen. Hoeveel bespaar je met vloerisolatie? Wat is de impact van een vliegreis of een kilo vlees? En waar laat je een oude videoband? Milieu Centraal geeft je onafhankelijke, praktische en betrouwbare informatie. Ontdek je wat je zelf kunt doen, en hoe je dat aanpakt.
 
If you could stop plastic from entering the ocean, would you? Plasticbank.com
 
Saving our soil for future generations . Making soil matter is een online platform waar het verhaal over goed bodembeheer wordt verteld.
 
Stichting KlimaatGesprekken is een dienstverlener op het gebied van klimaatcoaching. Hun kernproduct is een zesdelige workshopreeks voor volwassenen, die wordt gegeven door een van hun intern opgeleide klimaatcoaches, allemaal vrijwilligers. Daarnaast bieden ze een e-course aan, en organiseren ze inspiratiesessies.
 
LandschappenNL is het samenwerkingsverband van 19 provinciale landschapsorganisaties. Ze behartigen de gezamenlijke belangen op provinciaal, nationaal en Europees niveau. Ze bundelen aandacht en inspanningen in landelijke projecten en vormen daarmee een krachtig netwerk. Om een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van landschap, natuur en erfgoed in Nederland én om de betrokkenheid van burgers te vergroten.
 
Naturalis is het nationaal onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. Onze wetenschappers zetten zich dagelijks in voor het beschrijven, begrijpen en behouden van biodiversiteit.
 
IVN Natuureducatie verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal.
 
With photographers, poets, divers, videographers, biologists, activists, and storytellers OceanLove will show you the fragility and beauty of the oceans. They aim to make you fall in love with those oceans and everything that lives in them. Because you protect what you love. That’s what we truly believe.
 
AnimalsToday.nl is het mediaplatform van House of Animals, gericht op alle mensen die opkomen voor dier, natuur en milieu. Op AnimalsToday vind je relevant dierennieuws, opinieartikelen, vlogs, korte documentaires, (nieuws)foto’s en meer. AnimalsToday wil bijdragen aan een duurzame en harmonieuze samenleving, waarin mens, dier, natuur en milieu een gezonde balans vormen.
 

dequeeste-transitie.nl = Een documentaire over de zoektocht van drie biologische boeren in de akker- en glastuinbouw.

 

Stichting Goeie Grutten ondersteunt ondernemende stichtingen die werken aan een duurzame, gezonde en rechtvaardige maatschappij. Zij doneren met geld, maar ook middels inzet van kennis en expertise en het leggen van verbindingen in hun netwerk. Deze stichting is actief op drie werkterreinen: Voedsel, Energie en Democratie, Media & Privacy

 

Stichting Struikroven streeft ernaar dat Struikroven een vast onderdeel wordt van elk sloop- en renovatieproces in Nederland. Er moet een vanzelfsprekendheid komen om bestaand groen niet meer te vernietigen, zodat het kan worden hergebruikt ten gunste van de biodiversiteit en circulaire economie. Ze bouwen aan een community waar bedrijven, overheden en bewoners samenwerken om bestaand groen te behouden door te redden en te herplanten. In elke gemeente in Nederland worden Struikrovers opgeleid en ingezet om hieraan mee te bouwen.


Precious Plastic exists to reduce plastic waste. Sometimes we do it through boosting recycling. Sometimes through new biodegradable materials. Some other time by adopting zero waste lifestyles. Whatever works.


Dit is het verhaal over de grootste uitdaging voor iedereen in deze tijd: onze energietransitie naar 2050. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Redden we dat in die tijd? Voor welke duurzame energiesoorten kiezen we? Wat verandert er in mijn leefomgeving?

Je ziet het in de film. Tot morgen! (daar zijn we zo).