Belbin test


De test is door R. Meredith Belbin ontwikkeld en hiermee kan je jezelf in staat te stellen jouw eigen optimale rol in een team te bepalen. In een eenvoudige Nederlandse bewerking van drs. R. Groen worden o.m. acht belangrijke groepsrollen onderscheiden, t.w.: 1) VZ De voorzitter. 2) VM De vormgever. 3) PL De "plant", een bron van creatieve injecties in het team. 4) WA De waarschuwer. 5) BM De bedrijfsman. 6) BO De bron onderzoeker 7) GW De groepswerker 8) AF De afmaker.

 

Marjolein heeft de test gedaan. Haar uitslag is:

De voorzitter 10 punten

De vormgever 4 punten

De "plant" 5 punten

De bron onderzoeker 8 punten

De waarschuwer 6 punten

De groepswerker 15 punten

De afmaker 11 punten

De bedrijfsman 11 punten