Vrienden, minder is beter


Bron: Boek ‘Nooit meer te druk’ van Tony Crabbe. Samenvatting H10 relaties (Waarom we beter af zijn met minder vrienden):

 

Kerngedachten

Relaties zijn niet ‘leuk voor erbij’; Ze zijn essentieel voor ons geluk en welzijn. Dankzij krachtige relaties kunnen we langer leven en zijn we gelukkiger en gezonder, lichamelijk en geestelijk. We kunnen niet floreren zonder krachtige relaties.

De eerste slachtoffers van drukte zijn vaak onze dierbaren. De aandacht die we onze dierbaren verschuldigd zijn wordt afgeleid en we vertrouwen erop dat ze het zullen ‘begrijpen’. Maar we benadelen onszelf hierdoor.

 

Focus op minder mensen

  • Uit onderzoek blijkt dat we beter af zijn als we focussen op een kleiner aantal mensen met wie we de relatie verdiepen, dan op grote groepen met wie we oppervlakkige contacten onderhouden.
  • Robin Dunbar concludeerde uit zijn onderzoek dat we het beste kunnen focussen op relaties met onze vijftien dierbaarste vrienden en familieleden.
  • Hoe word je gesteund door jouw groep van vijftien? Als je de steun die je ontvangt gelijkmatiger verdeelt over je groep van vijftien, komt dit je welbevinden ten goede.
  • Geven is goed voor je: Het maakt je gezonder, gelukkiger en stressbestendiger. Bedenk hoe je meer kunt geven aan je groep van vijftien.

 

Samen zijn

  • De technologie stelt ons in staat contact te hebben met heel veel mensen, maar met al die mensen kunnen we alleen maar oppervlakkige contacten onderhouden; ondanks deze vele contacten voelen we ons geïsoleerd.
  • Relaties hebben twee kanten; samen zijn en samen dingen doen. Door samen te zijn en elkaar aandacht te geven voel je vreugde en verbondenheid.

 

De kracht van positieve emoties

  • Positieve emoties helpen je om je relaties te verbreden en op te bouwen, dus zoek naar kansen om deze emoties een plaats te geven in de relatie. Denk na over de verhouding tussen positief en negatief commentaar in je relaties, en hoe je dit evenwicht kunt verbeteren.
  • Relaties verdiepen zich niet alleen als je samen moeilijkheden doormaakt, maar ook door goed nieuws te vieren. Reageer op positieve momenten op een actieve en opbouwende manier.
  • Neem deel aan de positieve momenten in het leven van je dierbaren door te vragen: “Welke drie dingen gingen er goed vandaag”? Het zal jullie onderlinge band versterken en kan bovendien hun visie op hun dag verbeteren.

 

Doen

Jouw groep van vijftien

Het geluk ligt voor het grijpen: Bedenk welke vijftien mensen het dierbaarst en het belangrijkst voor jou zijn. Breng zo veel mogelijk tijd bewust met hen door.

 

Rituelen

Rituelen hebben een krachtige uitwerking en zijn makkelijk vol te houden. Voer deze week een nieuw ritueel in met één of meer leden van je groep van vijftien. Maak het specifiek en kies hier een regelmatig terugkerend moment voor (dagelijks, wekelijks of maandelijks).

 

Experimenteren

Telefoonvrije uren

Zet je telefoon uit als je praat met mensen die belangrijk voor je zijn. Maak er een gewoonte van prioriteit aan hen te verlenen boven je telefoontjes en e-mails. Leg in elk geval niet de telefoon op tafel tijdens het gesprek of onder het eten!

 

Dat moeten we vieren!

Als één van je dierbaren goed nieuws heeft, sta hier dan bij stil en vraag hoe het allemaal precies gegaan is en hoe hij of zij zich voelt. Deze momenten loop je mis als je volstaat met een verbaal schouderklopje.