(on)Veilig thuis


Soms kunnen spanningen in een gezin of relatie zo oplopen, dat er een onveilige thuissituatie ontstaat. Dat is vreselijk voor wie hier middenin zit en het stopt meestal niet vanzelf. Als jij je zorgen maakt om iemand in je omgeving, maak het dan bespreekbaar. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar de informatie op de website 'ikvermoedhuiselijkgeweld.nl' kan je hierbij helpen.

 

Verschillende vormen van huiselijk geweld

Klik op de link:
•    Partnermishandeling, geweld tussen (ex-) partners, bijvoorbeeld een vrouw die door haar partner wordt gecontroleerd in haar doen en laten, in en buiten het huis. 
•    Kindermishandeling, geweld waarbij een minderjarige het slachtoffer is, bijvoorbeeld een kind dat wordt vernederd of verwaarloosd door een ouder of verzorger.
•    Ouderenmishandeling, geweld waarbij een oudere het slachtoffer is, bijvoorbeeld een zoon die ongevraagd het geld van zijn bejaarde vader voor zichzelf gebruikt.

 

Speciaal voor kinderen

De Kindertelefoon 0800-0432 is dé plek in Nederland waar kinderen elke dag gratis vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken met mensen in hun omgeving.