Persoonlijke ontwikkeling


Boek: De andere weg van M. Scott Peck. Kort samengevat: Het onderkennen en oplossen van problemen is een proces dat de meesten van ons vaak proberen te vermijden. En juist door dit te vermijden, worden we geremd in onze eigen ontwikkeling. Onze spirituele en persoonlijke groei maakt deel uit van hetzelfde proces van afsterven en toegroeien naar onze wezenlijke kern, de liefde. Het vinden van deze kern vraagt om discipline en inspanning van de wil, maar als we kunnen aanvaarden dat leven soms ook lijden is, kunnen we ontdekken wie we werkelijk zijn.

Discipline kan gedefinieerd worden als een systeem van technieken waarmee men de pijn die gepaard gaat met het oplossen van problemen zo positief mogelijk probeert te verwerken. Er zijn 4 basistechnieken:

  1. Het uitstellen van genoegen
  2. Het aanvaarden van verantwoordelijkheid
  3. Het streven naar waarheid en werkelijkheid
  4. Het zoeken van evenwicht.

Lees HIER mijn uitgebreide boek samenvatting.