Economie en meer


Samen op weg naar een innovatieve samenleving (nederlandkantelt.nl) >> Met Nederland Kantelt willen ze antwoord geven op de vraag ‘hoe kunnen we samen bouwen aan een leuker, mooier, duurzamer en energieker Nederland?’  Ze dromen van een maatschappij waarin waarden eerst komen, en ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een menselijker, eenvoudiger, liefdevoller en rechtvaardig leven voor iedereen.

 

Economy for the common good. Werkt aan een eerlijke economie, duurzame en solidaire samenleving. Meer info op web.ecogood.org/nl/

 

Op de website van Veerhuis for the earth is te lezen: 

In een nieuwe economie die jij voor ogen hebt is er een goede balans tussen sociaal maatschappelijk en ecologisch welzijn. Je vindt dit normaal en je zou wensen dat het gangbaar was.

In deze economie is de drijvende kracht het inzetten van je eigen potentieel voor sociaal maatschappelijk en ecologisch welzijn. Jij en jouw organisatie zijn de kracht achter de verandering.

Belangrijke vragen voor deze verandering zijn bijvoorbeeld: hoe regel je het eigendom? Wie ontvangt de winst? Hoe werk je samen zonder jezelf te verliezen? Wat vindt je écht belangrijk en waardevol?

Wil jij een bloeiende organisatie en samenleving creëren met de mens en samenleving als uitgangspunt? Dan zit je hier goed.

 

De Sociale Driegeleding is de visie van Rudolf Steiner op een nieuwe economie. Volgens Steiner is een gezond economisch systeem opgebouwd uit drie gebieden; in elk gebied heeft geld een andere kwaliteit waarvoor een specifieke moraliteit nodig is:

  1. Het economisch leven waarin we handeldrijven met koopgeld; voor een eerlijke handel is broederschap nodig.
  2. Het rechtsleven waarin we afspraken maken over leengeld; voor rechtvaardige afspraken is gelijkheid nodig.
  3. Het culturele leven waarin we als mensheid ontwikkelen met schenkgeld; voor innovatie is vrijheid nodig.

Naast vrijheid, gelijkheid en broederschap is een gezond economisch systeem gebaseerd op wederkerigheid. Verkoop van goederen is weliswaar de manier om geld te verdienen, maar het is geen vrijbrief om alles voor jezelf te houden. De crux is dat winst uit het economische leven als leengeld en schenkgeld doorstroomt naar respectievelijk het rechtsleven en culturele leven. In deze twee gebieden worden er waarden voor de gemeenschap gecreëerd - zoals kunst, onderwijs en wetenschap - die op hun beurt weer voedend zijn voor het economische leven. Als we deze kringloop - van geld naar waarden en van waarden naar geld - op gang weten te brengen, kunnen we als maatschappij in een opwaartse spiraal terechtkomen. Bron: Antroposofie Magazine nr. 15, september 2019.

 

Happynomie (io) is een community en fonds ineen en opgericht door trendwatcher Adjiedj Bakas en ondernemer Richard de Moel. Ons doel is het versneld realiseren van vooruitstrevende concepten en projecten gericht op sociale en maatschappelijke trends in Nederland. Wij geloven dat dit enkel lukt door een evenwichtige verdeling van rijkdom en een vernieuwend ontwerp van onze leefomgeving. Door het initiëren en ondersteunen van projecten en concepten die hieraan bijdragen creëren we de economie van het geluk. Een happynomie samenleving waarin het gelukkig wonen, leren, zorgen, werken en recreëren is. Meer info op www.happynomie.nl

 

Op de website gevenomie staat te lezen: Er is genoeg voor iedereen. 

Dragen en gedragen worden, dát is de Gevonomie in actie. Hoe meer mensen vanuit deze principes gaan leven, hoe eerder we deze cultuuromslag bewerkstelligen. Het vraagt een heel nieuwe manier van omgaan met elkaar die voortkomt uit het besef dat geven en ontvangen twee kanten van dezelfde medaille zijn. De Gevonomie is gebaseerd op de volgende ideële principes: onbaatzuchtig geven, onbaatzuchtig ontvangen, helpen, overvloed, inclusiviteit.

 

WEAll Nederland (Wellbeing Economy Alliance Nederland) wil de transitie naar een ‘welzijnseconomie’ aanjagen door organisaties en individuen die in Nederland op dit gebied actief zijn samen te brengen, te versterken en in de samenleving zichtbaar te maken, om op die manier een krachtige beweging richting maatschappelijke verandering tot stand te brengen. WEAll Nederland is onderdeel van het wereldwijd opererende WEAll netwerk


Kate Raworth is bekend geworden met haar donut theorie. Bekijk het filmpje en de afbeelding. Meer info op: www.kateraworth.com