Geld - economie en meer


Gemene-Goed-Economie in Nederland (nederland.gwoe.net) >> Vereniging GGE Nederland: De huidige ecologische, sociale en economische vraagstukken vragen om een sterke visie en mensen die actief deelnemen aan de ontwikkeling van een duurzame toekomst. In een democratisch en participatief proces werkt de Gemene-Goed-Economie wereldwijd aan een economisch systeem dat het algemeen en gemeenschappelijk belang in het middelpunt plaatst van alle economische activiteit.

 

Samen op weg naar een nieuwe en innovatieve samenleving (nederlandkantelt.nl) >> Via deze stichting wordt zichtbaar gemaakt hoe groot, breed en positief de vernieuwingsbeweging in Nederland is. Dit doen we aan de hand van negen verschillende terreinen: Zorg, Onderwijs, Energie, Voedsel, Bouw, Ruimte, Water, Kunst & Cultuur en Financiën. 
Met Nederland Kantelt willen we antwoord geven op de vraag ‘hoe kunnen we samen bouwen aan een leuker, mooier, duurzamer en energieker Nederland?’ We dromen van een maatschappij waarin waarden eerst komen, en we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een menselijker, eenvoudiger, liefdevoller en rechtvaardig leven voor iedereen. 

 

Economy for the common good. Een economisch model voor de toekomst. (ecogood.org/nl) >> In de Common Good Economie deelt iedereen in de resultaten, niet alleen de aandeelhouders, bestuurders en investeerders. ECG helpt organisaties daarom met verantwoord management en ondernemerschap en maakt hun bijdrage aan de samenleving zichtbaar in meer waarden dan geld alleen.

Zo is de ECG ook een politiek model voor een bestuurlijke transitie en een sociaal initiatief dat bewustzijn brengt voor een noodzakelijke verandering van het systeem.

 

Leergang Samenlevingskunst (veerhuis.nl) >> Voor iedereen die streeft naar een menswaardige economie en samenleving, of dat nu met een partner is in een huishouden, collega’s in een bedrijf of organisatie, gelijkgestemden in een woon- en/of werkgemeenschap of als betrokken burger in de huidige maatschappij. Voorkennis op wat voor vlak dan ook is niet nodig, uitgangspunt ben jij zoals je hier en nu bent.

 

De Sociale Driegeleding is de visie van Rudolf Steiner op een nieuwe economie. Volgens Steiner is een gezond economisch systeem opgebouwd uit drie gebieden; in elk gebied heeft geld een andere kwaliteit waarvoor een specifieke moraliteit nodig is:

  1. Het economisch leven waarin we handeldrijven met koopgeld; voor een eerlijke handel is broederschap nodig.
  2. Het rechtsleven waarin we afspraken maken over leengeld; voor rechtvaardige afspraken is gelijkheid nodig.
  3. Het culturele leven waarin we als mensheid ontwikkelen met schenkgeld; voor innovatie is vrijheid nodig.

Naast vrijheid, gelijkheid en broederschap is een gezond economisch systeem gebaseerd op wederkerigheid. Verkoop van goederen is weliswaar de manier om geld te verdienen, maar het is geen vrijbrief om alles voor jezelf te houden. De crux is dat winst uit het economische leven als leengeld en schenkgeld doorstroomt naar respectievelijk het rechtsleven en culturele leven. In deze twee gebieden worden er waarden voor de gemeenschap gecreëerd - zoals kunst, onderwijs en wetenschap - die op hun beurt weer voedend zijn voor het economische leven. Als we deze kringloop - van geld naar waarden en van waarden naar geld - op gang weten te brengen, kunnen we als maatschappij in een opwaartse spiraal terechtkomen. Bron: Antroposofie Magazine nr. 15, september 2019.


Kate Raworth is bekend geworden met haar donut theorie (zie afbeelding hier links en het Tedx filmpje voor meer info).

 

Kate heeft ook haar eigen website; 

www.kateraworth.com