Filantropie


Kenniscentrum Filantropie bevordert de effectiviteit en verbetert de efficiëntie in de filantropische sector. Dat doen ze door onafhankelijk en op één centraal punt alle gegevens en het functioneren van Nederlandse filantropische instellingen te verzamelen en deze gegevens publiekelijk toegankelijk te maken.

 

Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) heeft als doel het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector. 

 

De missie van DDB (De Dikke Blauwe) is om een betrouwbare, onafhankelijke en op journalistieke leest geschoeide gids te zijn voor iedereen en voor alle organisaties die direct of indirect, betaald of onbetaald, betrokken zijn bij filantropie in Nederland. Het gaat hierbij om private bijdragen in de vorm van geld, tijd en kennis aan algemeen nuttige doelen, ongeacht de rol (fondsgever-donor, intermediair, fondsvrager of grantee). De Dikke Blauwe brengt nieuws over de stroom aan ‘goed geld’ (jaarlijks een kleine zes miljard euro) en duidt het nieuws, door middel van commentaren, analyses en columns. Door deze rol  als “marktmeester” claimt DDB een unieke positie in een traditioneel sterk versnipperd domein en versterkt daardoor de convergerende krachten in ‘Het Land van Goed Doen’.