Vrije School - antroposofisch onderwijs


De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Het staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de gemeenschap. De vrijeschool wil dat elk kind zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Vrijeschoolonderwijs (www.stichtingpallas.nl) >> De stichting heeft ten doel het geven of doen geven van onderwijs op basis van de antroposofische beginselen van Rudolf Steiner, het in stand houden en bevorderen van het vrijeschoolonderwijs in Midden- en Zuid-Nederland en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de vrijeschoolpedagogiek en –didactiek.

Antroposofie en het kind (antroposofiekind.nl) >> Dit forum is al 14 jaar dé ontmoetingsplaats voor ouders, leerkrachten, grootouders, oppasouders en andere geïnteresseerden die kinderen vanuit het antroposofische mens- en wereldbeeld benaderen.

Gids in antroposofisch Nederland en België  (antrovista.com) >> Stichting AntroVista bevordert en ondersteunt antroposofische initiatieven in Nederland en België. Ze hebben geen winstoogmerk en zijn onafhankelijk.


Marcel Seelen vertelt over "zijn" zevende klas in Roermond.


An initiative of the International Forum for Steiner / Waldorf Education