Geboorteverhaal®


Aandacht voor het geboorteverhaal en het prille begin van het leven biedt (aanstaande) ouders de mogelijkheid, om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van je kind. Je wilt graag een veilige verbinding met je kind en vertrouwen hebben in het ouderschap en de opvoeding.

Inmiddels wordt ‘het belang van de eerste 1000 dagen, breed gedragen. Dit sluit aan bij de Infant Mental Health (IMH). De IMH omvat de psychische gezondheidszorg vanaf de zwangerschap tot 6 jaar, de omgeving rondom ouder- en kind en richt zich op de ouder- kind interactie. Het is duidelijk dat leefstijl in de periode voorafgaand aan de conceptie, de tijd die we in de baarmoeder doorbrengen, het geboorteproces en het prille begin impact hebben. Het werkt door om sociaal, emotioneel, fysiek en mentaal welzijn. Dit kan gunstig zijn, echter kunnen opvoed- en gedragsproblemen, herhalende patronen die stroef verlopen, hier hun oorsprong al hebben.

 

Wanneer zet je Geboorteverhaal® in?

De aanleiding kan algemeen van aard zijn en gaan over opvoed- of gedragsproblemen. Of meer specifiek, als er sprake is (geweest) van een zware zwangerschap, geboorte of een moeilijke start. Tijdens de zwangerschap kunnen er ingrijpende gebeurtenissen zijn geweest. Het kan gebeuren dat een (onverwachte) ingreep nodig is tijdens de bevalling, zoals een inleiding, (spoed)keizersnede, vacuüm of tangverlossing, maar ook een stuitbevalling of aangezicht geboorte en er kan ook sprake zijn van complicaties bij de moeder en/of kind. Soms wordt vergeten dat de partner ook te maken kan hebben met overweldigende emoties en zich machteloos voelen. Het kan ook zijn dat het de ouders goed gaat, maar dat de baby te vroeg geboren wordt of direct wordt weggehaald na de geboorte. Moeilijkheden kunnen zich ook pas voordoen in de kraamperiode of wanneer het ‘gewone’ (werkzame)leven weer opgepakt wordt

Het zijn ervaringen die ouder(s) en kind kunnen meemaken. Ondanks dat het er allemaal bij kan horen en een  ingreep gedaan (moet) worden in het belang van ouder- en kind, kan dit wel sporen van emotionele pijn achterlaten bij moeder, partner én kind. Dit kan doorwerken in de opvoeding en ontwikkeling van het kind, het ouderschap en de verbinding tussen ouder(s) en kind. Dit zijn bij uitstek ervaringen waar Geboorteverhaal kan worden toegepast. 

Echter is Geboorteverhaal® ook een methode om je bewust te worden van het gehele geboorteproces en hoe dit doorwerkt in het ouderschap en opvoeding. Je krijgt hierdoor onder meer inzicht in je krachtbronnen, kwaliteiten en over welke (opvoed)vaardigheden jij beschikt.  Door hier meer aandacht voor te hebben, kun je daar in je opvoeding en het ouderschap van profiteren. Als er momenten aandienden dat de balans zoek raakt, helpt het je om contact te maken met jouw natuurlijke mogelijkheden. Dit draagt (preventief) bij aan het creëren van een gunstige omgeving voor jezelf, je partner en kind(eren). 


Marjolein heeft een workshop van Jeanne Meijs mogen meemaken tijdens de ouderacademie op de vrije basisschool in Venlo. Daar heeft ze met een aantal ouders elk één geboorteverhaal van één van hun kinderen mogen vertellen. Jeanne gaf vervolgens haar visie daarop. Er zijn 3 type weeën en deze kan je koppelen aan een leeftijdsfase. Hoe de weeën waren, zo is de houding van het kindje in die leeftijdsperiode.

 1. De voorbereidende weeën >> 0 -7 jaar >> denken
 2. De ritmische weeën >> 7-14 jaar >> voelen
 3. De pers weeën >> 14-21 jaar >> willen

N.a.v. het geboorteverhaal had Jeanne diverse vragen die je mogelijk allemaal niet meer weet als je ze niet hebt opgeschreven. Ik deel ze nu hier, zodat mocht het ooit zijn dat je het geboorteverhaal wilt laten "analyseren" je ze tenminste op papier hebt staan, want sommige dingen vervagen door de jaren.

 • Wilde jij en jouw partner (toen jullie elkaar nog niet kende) allebei ooit een kindje? Of kinderen? 
 • Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
 • Wilde jij en jouw partner allebei een kindje met elkaar?
 • Wilde jij en jouw partner op hetzelfde moment een kindje?
 • Wilde jij een jongen, een meisje of maakte het niks uit? En jouw partner?
 • Was het een liefdesbaby?
 • Werd je makkelijk zwanger? Zo niet, welk traject hebben jullie afgelopen?
 • Wist je meteen dat je zwanger was?
 • Hoe was jouw zwangerschap?
 • Hoe (bijv. liggend, staand, bad) en waar (bijv. thuis, ziekenhuis) wilde je bevallen?
 • Wat deed je de dag en/of nacht voor de bevalling?
 • Wat was juist (niet) klaar toen je begon met de bevalling? Bijvoorbeeld bepaalde klusjes in huis of andere taken.
 • Hoe (natuurlijke bevalling of keizersnee) en waar ben je uiteindelijk bevallen?
 • Hoe was de band met de verloskundige?
 • Was de verloskundige erbij toen je beviel?
 • Zo nee, waar was zij dan? Zo ja, hoe ervoer je haar hulp?
 • Wanneer begonnen de voorbereidende weeën? Voelde mogelijk alsof je ongesteld moest worden.
 • Hoe lang duurde deze periode en hoe verliep deze? Waren er bijzonderheden?
 • Was jouw partner in de buurt tijdens de voorbereidende weeën en de daarop volgende bevalling?
 • Heeft jouw partner jouw kunnen steunen voorafgaande en tijdens de bevalling? Wat deed hij/zij voornamelijk?
 • Wanneer begonnen de ritmische weeën en hoe voelde dit? 
 • Wanneer begonnen de pers weeën en hoe voelde dit?
 • Wanneer en waar braken jouw vliezen en kwam het vruchtwater eruit?
 • Hoe was het verloop met jouw ontsluiting (in cm's)?
 • Indien met de ambulance. Hoe was deze ervaring?
 • Bij een ziekenhuisbevalling: Hoe was deze ervaring? Heb je het kraamoverdracht formulier / ontslagbrief meegekregen?
 • Ben je verdoofd geweest? Zo ja, wanneer en hoeveel?
 • Voelde je je gesteund door het ziekenhuis personeel?
 • Toen het kindje eenmaal geboren was werd het toen op jouw linker borst / schouder gelegd?
 • Wie heeft de navelstreng doorgeknipt?
 • Hoe zag het kindje eruit qua kleur? Met of zonder huidsmeer (talg)?
 • Hoe ging het met de placenta (nageboorte) en hoe zag deze eruit?
 • Hoe reageerde het kindje direct na zijn geboorte? Hoe waren zijn reflexen?
 • Indien ziekenhuisbevalling: Hoe lang heb jij en/of jouw kindje daar gelegen en wat was daarvoor de rede?
 • Wat was het geboortegewicht van jouw kindje? En de APGAR score?
 • Ben je ingeknipt en/of gescheurd? Ben je naar tevredenheid daarmee geholpen?

 

Indien je verdoofd bent geweest tijdens de bevalling kan dit mogelijk leiden dat jouw kind makkelijker verslaafd raakt.

Als jouw kind in een stuitligging is geboren met de voetjes eerst en hoofdje laatst (heimwee stand), dan kan het zijn dat de ziel liever in de geesteswereld had willen blijven. Mogelijk duidt dit op een zeer bijzondere zielenband tussen moeder en kind. 

Heb je een gemakkelijke bevalling gehad, dan kan het zijn dat de eigenheid van het kind in gevaar is / komt.