Zwangerschap & geboorte - geboorteverhaal


Bianca Goes (geboorteverhaal.nl) >>

Meer aandacht voor het prille begin van het leven geeft de mogelijkheid snel bij te sturen. De periode voorafgaand aan de conceptie, de tijd die we in de baarmoeder doorbrengen en het moment van geboorte en het prille begin hebben een grote invloed op ons sociaal, emotioneel, fysiek en mentaal welzijn. Gedragsproblemen, disfunctionele en herhalende patronen kunnen hier hun oorsprong al hebben.

Een moeder die een moeilijke zwangerschap of geboorte heeft ervaren, een kindje dat om welke reden dan ook direct is weggehaald, een vroeggeboorte of onverwachte ingrepen zoals een keizersnede, vacuümverlossing, tangverlossing of inleiding. Dit zijn voorbeelden waarin er sporen van emotionele pijn achter kunnen blijven bij moeder én kind. Dit kan doorwerken in de ontwikkeling en de relaties. Dit is waar Geboorteverhaal kan worden toegepast.

Wat is het geboorteverhaal?

Geboorteverhaal richt zich op het bevorderen van de kwaliteit van de relatie tussen ouders en kind, vanaf (de voorbereiding op) de conceptie in de ruimste zin. Wanneer we de kennis over het pre-en perinatale leven meenemen in het benaderen van problemen en uitdagingen in het hier en nu, kunnen we hulpverlening veel effectiever inzetten. Geboorteverhaal is een startpunt, een benaderingswijze voor: ondersteuning, begeleiding en/of behandeling van kind en ouders. Het heeft als het ware een kernfunctie.


Ik heb een workshop van Jeanne Meijs mogen meemaken tijdens de ouderacademie op de vrije basisschool in Venlo. We hebben daar met een aantal ouders elk één geboorteverhaal van één van onze kinderen mogen vertellen. Jeanne gaf vervolgens haar visie daarop. Er zijn 3 type weeën en deze kan je koppelen aan een leeftijdsfase. Hoe de weeën waren, zo is de houding van het kindje in die leeftijdsperiode.

 1. De voorbereidende weeën >> 0 -7 jaar >> denken
 2. De ritmische weeën >> 7-14 jaar >> voelen
 3. De pers weeën >> 14-21 jaar >> willen

N.a.v. het geboorteverhaal had Jeanne diverse vragen die je mogelijk allemaal niet meer weet als je ze niet hebt opgeschreven. Ik deel ze nu hier, zodat mocht het ooit zijn dat je het geboorteverhaal wilt laten "analyseren" je ze tenminste op papier hebt staan, want sommige dingen vervagen door de jaren.

 • Wilde jij en jouw partner (toen jullie elkaar nog niet kende) allebei ooit een kindje? Of kinderen? 
 • Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
 • Wilde jij en jouw partner allebei een kindje met elkaar?
 • Wilde jij en jouw partner op hetzelfde moment een kindje?
 • Wilde jij een jongen, een meisje of maakte het niks uit? En jouw partner?
 • Was het een liefdesbaby?
 • Werd je makkelijk zwanger? Zo niet, welk traject hebben jullie afgelopen?
 • Wist je meteen dat je zwanger was?
 • Hoe was jouw zwangerschap?
 • Hoe (bijv. liggend, staand, bad) en waar (bijv. thuis, ziekenhuis) wilde je bevallen?
 • Wat deed je de dag en/of nacht voor de bevalling?
 • Wat was juist (niet) klaar toen je begon met de bevalling? Bijvoorbeeld bepaalde klusjes in huis of andere taken.
 • Hoe (natuurlijke bevalling of keizersnee) en waar ben je uiteindelijk bevallen?
 • Hoe was de band met de verloskundige?
 • Was de verloskundige erbij toen je beviel?
 • Zo nee, waar was zij dan? Zo ja, hoe ervoer je haar hulp?
 • Wanneer begonnen de voorbereidende weeën? Voelde mogelijk alsof je ongesteld moest worden.
 • Hoe lang duurde deze periode en hoe verliep deze? Waren er bijzonderheden?
 • Was jouw partner in de buurt tijdens de voorbereidende weeën en de daarop volgende bevalling?
 • Heeft jouw partner jouw kunnen steunen voorafgaande en tijdens de bevalling? Wat deed hij/zij voornamelijk?
 • Wanneer begonnen de ritmische weeën en hoe voelde dit? 
 • Wanneer begonnen de pers weeën en hoe voelde dit?
 • Wanneer en waar braken jouw vliezen en kwam het vruchtwater eruit?
 • Hoe was het verloop met jouw ontsluiting (in cm's)?
 • Indien met de ambulance. Hoe was deze ervaring?
 • Bij een ziekenhuisbevalling: Hoe was deze ervaring? Heb je het kraamoverdracht formulier / ontslagbrief meegekregen?
 • Ben je verdoofd geweest? Zo ja, wanneer en hoeveel?
 • Voelde je je gesteund door het ziekenhuis personeel?
 • Toen het kindje eenmaal geboren was werd het toen op jouw linker borst / schouder gelegd?
 • Wie heeft de navelstreng doorgeknipt?
 • Hoe zag het kindje eruit qua kleur? Met of zonder huidsmeer (talg)?
 • Hoe ging het met de placenta (nageboorte) en hoe zag deze eruit?
 • Hoe reageerde het kindje direct na zijn geboorte? Hoe waren zijn reflexen?
 • Indien ziekenhuisbevalling: Hoe lang heb jij en/of jouw kindje daar gelegen en wat was daarvoor de rede?
 • Wat was het geboortegewicht van jouw kindje? En de APGAR score?
 • Ben je ingeknipt en/of gescheurd? Ben je naar tevredenheid daarmee geholpen?

 

Indien je verdoofd bent geweest tijdens de bevalling kan dit mogelijk leiden dat jouw kind makkelijker verslaafd raakt.

Als jouw kind in een stuitligging is geboren met de voetjes eerst en hoofdje laatst (heimwee stand), dan kan het zijn dat de ziel liever in de geesteswereld had willen blijven. Mogelijk duidt dit op een zeer bijzondere zielenband tussen moeder en kind. 

Heb je een gemakkelijke bevalling gehad, dan kan het zijn dat de eigenheid van het kind in gevaar is / komt.

De Grow Stronger website is voor iedereen die persoonlijk wil groeien. Deze website is een middel voor mensen, bedrijven en organisaties om kennis te delen. Je kunt jouw bedrijf een gratis vermelding geven of je kunt informatie opzoeken.

Alle informatie op deze website is met de beste intenties verzameld. Grow Stronger stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen door het verkeerd interpreteren van tekst of het aangaan van "slecht" advies of kosten via een partij die op deze website gratis redactionele ruimte heeft gekregen. Mocht u niet tevreden zijn, laat ons dit weten, zodat we die informatie van deze website kunnen verwijderen. Bedankt!