Lessen in geluk


Ieder kind in zijn kracht (gelukskoffer.nl) >> Gelukskoffer is een social enterprise die zich richt op de empowerment en zelfredzaamheid van kinderen. We streven naar meer balans in het onderwijs tussen het IQ en het EQ.

Onze financiële doelen staan ten dienste van onze missie: Geluk als vak op school in 2020. Gelukskoffer heeft inmiddels meer dan 20.000 kinderen bereikt en het programma wordt ingezet op ruim 300 scholen. 

 

Lessen in geluk (lesseningeluk.nl) >> Lessen in Geluk wil het welbevinden van leerlingen  en leraren op school verbeteren. Scholen kunnen fijnere plekken worden, waar iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat, waar hoop is, en de focus ligt op kansen in plaats van tekortkomingen.

 

Positief onderwijs (positiefonderwijs.nl) >> Positief Onderwijs helpt volwassenen om jongeren op een vriendelijke en hoopvolle manier te begeleiden naar een succesvol en bevredigend bestaan.