Deepak Chopra


Onderstaande informatie komt uit het boek: Spirituele oplossingen van Deepak Chopra.

 

Er zijn 3 niveaus van bewustzijn:

1) Vernauwd bewustzijn (je ziet alleen problemen).

2) Verruimd bewustzijn (er zijn ook oplossingen).

3) Zuiver bewustzijn (er zijn geen problemen, alleen uitdagingen).

 

Het leven is een rivier die tussen twee oevers stroomt: pijn en lijden. Zolang we op de rivier blijven, gaat alles prima. We hebben alleen de neiging om houvast te zoeken bij de oevers, in de veronderstelling dat die ons veiligheid en bescherming bieden.

 

Je bent je ware zelf, dat is je essentie. Maar hoe kun je je ware zelf ervaren? Het alledaagse zelf is al overspoeld door ervaringen. Je kunt alleen op een dieper niveau gaan functioneren als je eerst een proces doorloopt. Dat kan als je je in je persoonlijke ontwikkeling dagelijks richt op de volgende gebieden:

 

Volwassenheid: Jezelf ontwikkelen tot een onafhankelijke volwassene.

- Neem verantwoordelijkheid voor jezelf.

- Voorzie in jouw eigen levensbehoeften.

- Maak je sterk voor normen en waarden.

- Lever je bijdrage aan de maatschappij (zet, als je die hebt, jouw gezin op nr. 1).

- Behandel anderen met respect.

- Wees eerlijk en oprecht (streef naar rechtvaardigheid).

 

Levensdoel: Een reden vinden om hier te zijn. Inspiratie is het waardevolste dat een ander je kan geven. Doe elke dag:

- Minimaal 1x per dag iets belangeloos voor een ander.

- Lees een passage uit een heilig boek of een gedicht of een tekst die je inspireert of een tekst die je een nieuwe kijk op dingen geeft.

- Deel je idealen met een geestverwant.

- Probeer anderen te inspireren terwijl je bescheiden blijft.

- Help je kinderen in de zoektocht naar hun levensdoel.

 

Visie: Een wereldbeeld creëren dat je als leidraad voor je leven gebruikt. Dagelijks:

- Probeer de diepere betekenis achter alledaagse dingen te vinden.

- Wat wil je ziel vertellen?

- Kijk kritisch naar je consumptiepatroon.

- Plaats materieel succes in de juiste context.

- Neem de tijd om op jezelf te zijn.

- Stel je waarden op de proef door je toe te vertrouwen aan het universum of God.

- Geniet van het moment.

- Beschouw de mensen om je heen als een weerspiegeling van jouw innerlijke werkelijkheid.

- Neem de tijd om je echt te verdiepen in de geschriften en boeken die jouw visie uitdragen.

 

'Tweede aandacht': Zien met de ogen van de ziel. Dagelijks:

- Luister naar het meest verstilde deel van jezelf en vertrouw erop dat zijn boodschappen waar zijn.

- Vertrouw meer op je innerlijke wereld i.p.v. de materiële wereld.

- Leer jezelf te centeren en te gronden.

- Resultaten zijn het gevolg van een dieper niveau van zijn.

- Ga een zielenband aan met minimaal 1 geestverwant.

- Creëer de rust en ruimte voor stille communicatie met jezelf en je omgeving.

- Breng tijd door in de natuur en geniet van de schoonheid om je heen.

- Kijk door het "masker" van mensen heen.

- Druk je waarheid zo eenvoudig mogelijk uit. 

 

Transcendentie: Verder gaan dan de rusteloze geest en de vijf zintuigen. Kernvraag: Hoe neem je die innerlijke stilte mee naar de echte wereld en hoe kun je haar gebruiken? Dagelijks:

- Blijf gecenterd.

- Merk de invloeden van buiten op die je aandacht opeisen.

- Als een krachtige emotie of impuls je overrompelt, neem dan even de tijd om weer tot jezelf te komen.

- Neem afstand van stressvolle situaties, als dat mogelijk is.

- Begeef je niet langer in situaties die zo ongemakkelijk voor je zijn dat je niet meer jezelf kunt zijn.

- Lever je niet over aan de angst of onrust van anderen.

- Wees je ervan bewust dat je meer bent dan een verzameling reacties op je omgeving >> Je bent (altijd) de uitdrukking van het ware zelf.

- Ben je in verwarring, dan kun je je steeds weer afvragen: "Wat is mijn rol in deze situatie?". Doe niets en neem geen beslissingen voordat je hier duidelijkheid over hebt.

- Neem de tijd en vertrouw erop dat de werkelijkheid zich stapje voor stapje zal ontvouwen. 

 

Bevrijding verwezenlijken: Vrij worden van de 'illusie van de werkelijkheid'. Dagelijks: 

- Kijk verder dan de situatie waarin je nu verkeert.

- Je bent een kind van het universum. Sta uitgebreid stil bij de momenten waarop je je vrij, verheven en/of onbegrensd voelt.

- Zeg tegen jezelf dat je dat wat werkelijk waar is, hebt aangeraakt.

- Liefde is je geboorterecht, evenals gelukzaligheid en creativiteit. Streef dit na.

- Verken het onbekende.

- Iets van onschatbare waarde ligt buiten het bereik van de 5 zintuigen.

 

Stel jezelf altijd de vraag: "Als ik voor .... kies, draagt dit dan bij aan mijn groei of juist niet".

 

Je diepste bewustzijn laten ontwaken:

- Kijk naar je impliciete aannames en overtuigingen.

- Verwijder obstakels die je zelf opwerpt. Bied geen weerstand meer.

- Word objectief.

- Neem verantwoordelijkheid voor je gevoelens. Projecteer niet, geef anderen niet de schuld.

- Vraag alles en iedereen om een antwoord.

- Vertrouw erop dat de oplossing er al is en dat ze wacht op een goed moment om zich aan te dienen.

- Word deel van de onthulling. Gebruik je nieuwsgierigheid. Volg je intuïtie en ingevingen.

- Wees bereid meteen mee te bewegen. Snelle veranderingen horen bij het proces van ontdekking.

- Accepteer dat iedereen in zijn eigen werkelijkheidscocon zit. Word je bewust van de werkelijkheid van anderen.

- Realiseer je dat je iedere dag een nieuwe wereld ziet.

 

Zeven niveaus waarop zich vanuit vernauwd bewustzijn problemen kunnen voordoen:

1) Problemen die worden veroorzaakt door angst, boosheid en andere negatieve impulsen.

2) Problemen die door je ego worden gecreëerd.

3) Problemen die voortkomen uit aanpassingsgedrag.

4) Problemen die worden veroorzaakt door onbegrip en gebrek aan waardering.

5) Problemen die worden veroorzaakt doordat jij jezelf uniek vindt.

6) Problemen die worden veroorzaakt doordat je jezelf ziet als visionair.

7) De toestand van probleemloosheid.

 

Als je je ware zelf bent

1) Heeft je leven een uniek doel.

2) Dat doel ontvouwt zich onophoudelijk, het wordt rijker en dieper.

3) Als je je afstemt op je doel doe je wat je moet doen.

4) Bewustzijn blijft groeien en wordt gaandeweg onbegrensd.

5) Met dit verruimde bewustzijn worden verlangens volledig vervuld.

6) Problemen worden opgelost door een niveau hoger te gaan dan het niveau waarop ze zich voordoen.

7) Je leven maakt deel uit van het hogere doel van de mensheid als geheel: thuiskomen in eenheidsbewustzijn.

 

Het doel van het leven is:

- Uitzoeken wie je werkelijk bent.

- Groeien en je ontwikkelen.

- Een hogere bewustzijnstoestand bereiken.

- Het goddelijke ervaren.

- Verlicht worden.