Humanisme


Het humanisme is de levensbeschouwing waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staan. Het humanisme vertrouwt op de eigen kracht van mensen, dat ieder individu zelf kan nadenken, zelf kan oordelen en binnen de mogelijkheden het eigen leven inhoud kan geven. Een humanist gaat graag het debat aan en is nieuwsgierig naar nieuwe inzichten. Een onderzoekende, vrijzinnige geest die de wereld wil begrijpen.

 

Humanistischverbond.nl >> Zij staan voor een samenleving waarin iedereen vrij is om zelf invulling te geven aan leven, liefde, denken en dood. Ze willen een samenleving waar mensen gelijk worden behandeld en waardig met elkaar samen leven.

Zij willen dat mensen die niet geloven, of hun geloof afzweren, veilig zijn en gehoord worden. Zij willen dat mensen die zich scharen onder lhbtqia+ (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, trans, queer, interseks, aseksueel, plus anderen) niet hoeven te vrezen voor discriminatie, vervolging of verstoting. Dat iemand die aan euthanasie of abortus denkt, een weloverwogen keuze kan maken.   

Zij streven naar een samenleving waarin we zorgen voor elkaar. Waarin iedereen kan rekenen op onafhankelijke hulp bij geestelijke nood of ingewikkelde levensvragen. Waarin de zorg zo is ingericht dat mensen tot het einde toe menswaardig kunnen leven. 

Zij willen volgende generaties een betekenisvol leven meegeven. Dat zij vrij zijn om vrij te kunnen denken, doen en leven. Want zij willen uiteindelijk maar één ding: een samenleving die ook in de toekomst menswaardig blíjft.