NLP, mentaal welbevinden


NLP is een (dynamische) verzameling van modellen en technieken om te komen tot gewenste en doelgerichte veranderingen op individueel niveau en in relatie met anderen, ontstaan vanuit de behoefte om succesvolle (of zelfs excellente) menselijke vermogens te doorgronden en overdraagbaar te maken.

 

De drie domeinen van NLP

  1. De structuur van de subjectieve ervaring (hoe beleeft iemand de wereld om zich heen).
  2. De strategie van communiceren (met jezelf en met anderen).
  3. Modelleren en leren.

 

De grondleggers van NLP - Richard Bandler (mathematicus), John Grinder (linguïst) en Frank Pucelik (psycholoog) - deden in de jaren 70 van de 20e eeuw jarenlang onderzoek naar het gedrag van (veelal) therapeuten. Het viel hen op dat sommigen veel succesvoller waren dan anderen en zij waren benieuwd waardoor dat kwam (wat is het verschil dat het verschil maakt) en of deze succesvolle handelingen overdraagbaar gemaakt konden worden, zodat ook anderen hierdoor hetzelfde resultaat konden behalen (modelleren).

 

Als gevolg hiervan zijn meerdere modellen tot stand gekomen en zijn meerdere werkwijzen gemodelleerd tot technieken.

 

De modellen en technieken beschrijven o.a.:

  • Hoe mensen hun omgeving ervaren, informatie verwerken, ervaringen opslaan en betekenis aan deze ervaringen geven.
  • Wat de invloed van deze betekenisgeving is op het gedrag en het gevoel van die personen.
  • Wat het effect is van het gedrag en het gevoel van een persoon op die persoon zelf en wat het effect hiervan is op de omgeving / anderen.
  • Hoe we invloed kunnen uitoefenen op betekenisgeving, gevoel en gedrag, zowel bij onszelf als bij anderen.

 

Het aantal gemodelleerde technieken is sinds het ontstaan van NLP alleen maar toegenomen. Ook zijn nieuwe technieken in de plaats gekomen van eerder gemodelleerde technieken. NLP bestrijkt een gebied dat in beweging is en blijft!

 

Bron: Nederlandse Vereniging voor NLP