Akasha Kroniek


Bron: Wikipedia

De Akashakroniek, van het Sanskriet akasha (ether, hemel of uitspansel), is een van oorsprong hindoeïstische opvatting over het bestaan van een allesdoordringend medium, 'ether' genoemd of het 'vijfde element' waar de term kroniek in de theosofie aan toegevoegd is. In deze kroniek zouden alle gebeurtenissen die ooit hebben plaatsgevonden, elke gedachte en emotie voorgoed bewaard worden in een 'astraal licht'. In de loop van de geschiedenis van het occultisme hebben een aantal zieners beweerd toegang te hebben tot deze kroniek. Onder invloed van de theosofie wordt ook aan creatieve mensen dit vermogen toegeschreven om te kunnen putten uit bronnen die voor anderen ontoegankelijk blijven. Het concept vertoont gelijkenis met het collectief onbewuste van Jung en met het kosmische, collectief bewustzijn.

 

Bron: website www.zenvenlo.nl

De Akasha Kronieken worden ook wel het Archief van de Ziel of het Levensboek genoemd. Je kunt het zien als een universeel kennisveld waar alle informatie van elke ziel die ooit geleefd heeft is opgeslagen. De Akasha Kronieken zijn een bewustzijnsdimensie waarin de vibratie van elke ziel en zijn reis wordt bewaard. Deze dimensie is overal geheel aanwezig en altijd, waar ook ter wereld, volledig toegankelijk voor iedereen wiens verlangen groot genoeg is om zich ermee te verbinden. Ze bevatten dus niet alleen alles wat elke ziel in de loop van zijn bestaan ooit heeft ervaren en gedaan, maar ook informatie over toekomstige mogelijkheden. De inzichten die worden verkregen door de Akasha kronieken te kunnen raadplegen  zijn bijzonder te noemen. Een andere kijk op je leven waardoor je inzichten krijgt betreffende je relaties, je werk, of je persoonlijke doelen.