(Om)scholing - basisonderwijs


Een plek waar de zon schijnt (paradisekids.nl) >> Bij ons kunnen kinderen, jongeren en hun ouders hun eigen waarheid en levensvreugde ontdekken.

Jeugd Educatie Fonds (jeugdeducatiefonds.nl) >> Ontwikkeling voor álle kinderen.

Het Jeugdeducatiefonds stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige wijze, zo veel mogelijk kinderen uit minimagezinnen te helpen hun talenten optimaal te benutten.

We leveren een financiële bijdrage aan noodzakelijk geachte extra kosten, ter ondersteuning van het onderwijstraject. 
De steun is er op gericht een bijdrage te leveren aan een positievere ontwikkeling van een kind, daar waar geld een beperking is.