School voor Zijnsoriëntatie


De school voor Zijnsoriëntatie in Utrecht is het moederinstituut van Zijnsoriëntatie.

 

Opgericht in 1987 door Hans Knibbe, de grondlegger van Zijnsoriëntatie, is hier in de loop van dertig jaar het pad van verlichte levenskunst tot vorm gekomen. De basis van het pad van verlichte levenskunst wordt gelegd in de driejarige Zijnstraining. De meeste studenten vervolgen hun pad in de Zijnskring. Dit is de gemeenschap van Zijnsgeoriënteerde beoefenaars die zich committeren aan het pad.

 

Voor degenen die het Zijnsgeoriënteerde werk willen doorgeven als leraar Zijnsoriëntatie biedt de school een meerjarige opleiding tot leraar Zijnsoriëntatie aan. Met aansluitend supervisie en nascholingstraining voor de afgestudeerde leraren.

 

Verder biedt de school ook de volgende een laagdrempeligere activiteiten aan:

  • Inspiratieworkshop (dagdeel)
  • Introductieworkshop Zijnsoriëntatie (drie achtereenvolgende dagen)
  • Introductietraining Zijnsoriëntatie (zes losse dagen)
  • Meditatie workshop (drie achtereenvolgende dagen)


Nauw verbonden met de school zijn de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie en de Stichting Zijnsoriëntatie.  De Stichting geeft de boeken en het tijdschrift Zijn uit, te bestellen via de webwinkel, en verzorgt video’s en lezingen.

 

Inmiddels is de school voor Zijnsoriëntatie het middelpunt geworden van een bloeiende gemeenschap van honderden mensen die gecommitteerd zijn aan het pad van levenskunst. Zij blijven -ook na de Zijnstraining- leergangen, retraites en workshops bij de school volgen, praktiseren met elkaar in kleine groepjes, doen bij tijd en wijle individuele zittingen of nemen aan een pad begeleidingsgroep deel.

 

Daaromheen is een nog grotere kring van ex-studenten die zich verbonden weten met Zijnsoriëntatie en de inspiratie hiervan op hun eigen wijze vormgeven in hun leven.

 

Meer info op zijnsorientatie.nl/de-school