ImpulsA - Antroposofie


ImpulsA is een beweging/netwerk ontstaan vanuit de verbondenheid en samenwerking van jonge mensen. Wat hen verbindt is de impuls om antroposofie in de wereld te brengen. Dit vanuit een verbinding met de tijdsgeest en met wat de toekomst van ons vraagt. Dit kan vele vormen aannemen. Hoe dit in de wereld komt, hangt af van de individuele impulsen van mensen en hun onderlinge samenwerking.


ImpulsA heeft o.a. als doel om elkaar in het dienen van deze gemeenschappelijke impuls te ondersteunen.
Het is ook een gemeenschap waar we terecht kunnen bij elkaar met vragen en ideeën over initiatieven die in ons leven.

 

Een belangrijk initiatief is de jongerenwerking. Deze wordt vormgegeven door jongeren die de behoefte voelen om met generatiegenoten de antroposofie bespreek- en beleefbaar te maken. We proberen meerdere keren per jaar samen te komen in de zogenaamde ‘ImpulsA weekends’ (18 tot 45 jaar). Voorheen bekend als de jongerenweekends.

 

Meer info op impulsantroposofie.org