Mentaal - psychische gezondheid


Laat je hersenen niet zitten! De website over Erik Scherder en al zijn kennis over het brein.

 

Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld. Bron: muziekmaaktslim.nl

 

Petra Westerhof en Wendy Tukkers van de Hersenfabriek zijn beiden psycholoog. Ze weten alles van hersenen, de processen die ze aansturen en hoe ze je kunnen helpen weer grip te krijgen als deze processen niet optimaal verlopen. Van concentratieproblemen t/m leerproblemen. 

 

Boek: Brein geheim van Patt Lind-Kyle. Rust en helderheid in je hoofd. Face it, embrace it and erase it

 

Hearing Voices Network (www.hearing-voices.org) >> for people who hear voices, see visions or have other unusual perceptions.

 

De tien geboden van psychische gezondheid:

  • Denk positief
  • Koester diegenen die je liefhebt
  • Leer je leven lang
  • Leer van je fouten
  • Doe elke dag aan lichaamsbeweging
  • Maak je leven niet nodeloos ingewikkeld
  • Probeer de mensen rondom jou te begrijpen en aan te moedigen
  • Geef niet op; succes in het leven is een marathon, geen sprint
  • Ontdek en voed je talenten
  • Stel doelstellingen voor jezelf en maak je dromen waar

Bron het boek: Geluk. The World Book of Happiness 2.0 en dan het stuk geschreven door Dóra Guorún Guomundsdóttir.