Chiropractie - wervelkolom


Chiropractie is een natuurlijke geneeswijze, die herontdekt is in 1895 en nu bekendheid geniet over de gehele wereld. De Canadees-Amerikaanse grondlegger van de chiropractie is Daniel David Palmer (1844-1913). Zijn theorie is gebaseerd op die van Hippocrates, de "vader van de geneeskunde", die als eerste de waarde van het goed functioneren van de wervelkolom heeft beschreven. Hij zag bijna 2500 jaar geleden al de relatie tussen de wervelkolom en de rest van het lichaam.

 

“Het is noodzakelijk een grondige kennis te bezitten van de wervelkolom, want vele aandoeningen worden in werkelijkheid veroorzaakt door een gebrekkigheid daarvan.”  Hippocrates (460-377 v.Chr.)

 

Eén van de patiënten van dr. D.D. Palmer was Harvey Lillard. De man was 18 jaar ervoor betrokken geweest bij een ongeluk en voelde daarbij iets kraken in zijn rug. Kort daarna werd hij bijna helemaal doof. Dr. Palmer onderzocht zijn wervelkolom en vond bij Harvey Lillard een pijnlijke plek in zijn nek, wat een verschoven wervel bleek te zijn. Hij duwde deze verschoven wervel weer op zijn plaats en de patiënt kreeg een korte tijd later zijn gehoor weer terug. Aldus werd de grondslag gelegd voor de moderne chiropractie. In 1897 richtte Palmer in Iowa de 'Palmer school of chiropractic' op.

 

Bron: Dutch Chiropractic Federation