Biodynamische landbouw


Stichting Demeter versterkt de biodynamische landbouw (kortweg BD-landbouw), door inzet van het Demeter-keurmerk. Dit is het kwaliteitskeurmerk voor producten die afkomstig zijn uit de gecontroleerde BD-landbouw, eventueel verwerkt door een gecertificeerde verwerker.

 

Sinds de oprichting van de Biodynamische Vereniging in 1937 werken boeren én consumenten aan landbouw in samenhang met alles wat leeft. Aan een gezonde bodem als basis voor gezonde voeding. Aan verdieping en inspiratie door studie en ontmoeting.

 

Stichting Zaadgoed is opgericht om biologische zaadteelt en veredeling te stimuleren. Dit doet ze onder andere door het ondersteunen van concrete veredelingsactiviteiten voor en door biologische telers en veredelaars. Daarnaast zet de stichting zich in voor het behoud van de diversiteit aan gewassen en rassen in de landbouw. 

 

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met donaties en eeuwigdurende obligaties maken zij landbouwgrond vrij en verpachten die aan natuurvriendelijke boeren en tuinders, die met voedselproductie aantoonbaar een positieve impact hebben op de vitaliteit van onze leefomgeving.

 

Volgens Rudolf Steiner past het niet bij de aard van grond om die te bezitten of te verhandelen. Grond is namelijk niet door mensenhanden gemaakt en dus essentieel anders dan een machine of gebouw. Bovendien kunnen we de Aarde niet afschrijven, want we hebben er maar één. Als praktische uitvoering van de Sociale Driegeleding is in 1978 Stichting Grondbeheer opgericht. Met schenkgeld en obligaties haalt zij landbouwgrond uit het economische verkeer en ziet er vervolgens op toe dat deze zogenoemde 'vrije grond' eeuwigdurend en zonder winstoogmerk beschikbaar is voor de biodynamische landbouwcultuur. Bron: Antroposofie Magazine nr. 15, september 2019


Van de zon, door de aarde, voor de mens. Opdat de mens zon wordt voor de aarde.

BD Stadsboerderij Almere