De vierde dimensie / Ki, Hans Peter Roel


Het boek 'Ki' van Hans Peter Roel gaat over de 4 Ki-principes, te weten:

  1. Breng de aandacht in je Ki-punt. 
  2. Ontspan volledig. Leef in ontspanning.
  3. Houd je gewicht aan de onderkant. 
  4. Ki naar buiten laten stromen.

Ki-punt = 3 vingers onder de navel en dan 2 cm naar binnen.

Accepteer tegenslagen en gebeurtenissen die je levenspad kruisen. Ga vloeiend met de levensenergie mee. Het leven komt, zoals het komt. Alles wat je meemaakt in je leven heeft als doel je te laten groeien.


Het boek 'De vierde dimensie. Toeval bestaat niet' van Hans Peter Roel vertelt over de 4 wetten in de vierde dimensie. Te weten;

1. Alles in de wereld is energie en alles doet ertoe. 

2. Alles heeft een diepere laag van betekenis.

3. Energie blijft in een systeem behouden en kan niet in het niets verdwijnen.

4. Actie is reactie.

 

Daarnaast staat er op pagina 368 het manifest van Terra Nova. Deze gaat als volgt:

 

Wij zien een grootse toekomst voor ons.

Een toekomst waarin het financiële systeem,

ondergeschikt is aan ons moreel besef.

 

Waarin onze rijkdom even groot is als onze wijsheid.

En onze macht is afgestemd op gelijke kansen voor iedereen.

 

Wij hebben een wereld voor ogen waarin bezit wordt gedeeld en

waar we in respect voor de natuur en voor elkaar samenleven.

 

We willen leven in een wereld. waarin schoonheid, geluk en gezondheid

de boventoon voeren, en waar we in harmonie met onszelf en onze natuur leven.

 

Wij zien een wereld, waarin geen oorlogen meer hoeven worden gevoerd.

Omdat we begrijpen dat we alleen kunnen groeien door samen te werken.

 

Maar bovenal willen we leven in een wereld waarin elk individu, de kracht en

het geluk van de vierde dimensie kan ervaren.

 

Zodat we uiteindelijk het hoogste doel van de mensheid kunnen bereiken,

om uiteindelijk allemaal te worden wie we werkelijk zijn.