Manifesteren


In het boek 'Ontwaken in het NU. Van overleven naar overvloed' van Mahatma Revier staat op blz. 9 een schrijfoefening. Wat zijn jouw dromen en verlangens? Ik heb ze genoteerd op 12 juli 2017.

Op het gebied van gezondheid verlang ik: Een goede gezondheid in de breedste zin van het woord.

Op het gebied van werk verlang ik: Fijn, zingevend en betaald werk. In een leuk, goed werkend team. Indien er een product en/of dienst wordt verleend, dat deze zinvol is (een positieve bijdrage levert aan de samenleving). Passend loon. Mogelijkheid om door te groeien.

Op het gebied van relaties verlang ik: Liefdevol en met respect voor elkaar. Eerlijk, open en jezelf kunnen zijn. Opbouwende kritiek kunnen geven en ontvangen + meedenken / meevoelen. Er voor elkaar zijn, elkaar helpen. Leuke dingen samen doen.

Op het gebied van financiën verlang ik: Voldoende inkomsten om de vaste lasten te kunnen betalen. Kunnen sparen voor later (pensioen en/of voor mijn zoon). Extra centje voor leuke dingen en om anderen te kunnen te helpen. Toevoeging 2 juni 2020: Financieel onafhankelijk zijn d.m.v. een passief inkomen die ervoor zorgt dat alle vaste lasten gedekt zijn.

Op het gebied van innerlijk welbevinden verlang ik: Persoonlijke groei, Out-of-the-box dingen kunnen/willen/durven doen. Goede gesprekken (gezien & gehoord voelen). Dat alles goed gaat met mijn zoon. Ik ben oké en anderen zijn oké (oordelen loslaten). 


Transformatie-expert, life coach en awakener Mahatma Revier (spirit-coaching.nl) >> Het is haar missie en passie, om mensen in contact te brengen met zichzelf, zodat ze hun volle potentieel kunnen benutten.