Betere wereld - armoedebestrijding NL - kinderen helpen


Aartsenfruit kids foundation (www.aartsenfruitkidsfoundation.nl) >> Helpt kinderen hun leven een positieve draai te geven ten behoeve van hun algeheel welbevinden.

Stichting babyspullen (stichtingbabyspullen.nl) >> ....omdat elk kind recht heeft op een goede start!

Stichting Kiwanis Nederland fonds (kiwanis.nl) >> Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap.  Het motto van Kiwanis is "serving the children of the world".  Op vele manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.