Natuur - red de bijen!


Samen voor de bij, tegen bijensterfte (www.bijenlint.nl) >> Een Bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van de bij. Wat in Zutphen begon als een mooi, lokaal initiatief, is opgepakt door de Bijenstichting en is nu een landelijk fenomeen.

Bijen oases en Bee Miles (bee-foundation.nl) >> Bee Foundation is opgericht in november 2015 en werkt aan de versterking van het leefmilieu van bijen, hommels en vlinders. Bee Foundation doet dit door kennis te verspreiden en betrokkenheid te vergroten door middel van Bee Events en Bee Miles.

Zet je in voor de Wilde Bij! (nederlandzoemt.nl) >> Nederland Zoemt is een project van LandschappenNLNaturalisIVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.

EIS Kenniscentrum Insecten (bestuivers.nl) >> Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen.

Bijen Helpdesk van het Wellant College (bijenhelpdesk.nl) >> Voor bijenbeheer en bijengezondheid.

The Pollinators streven naar een gezonde leefomgeving voor bestuivende diersoorten (thepollinators.org) >> Zij organiseren ludieke acties, activeren mensen om zelf aan de slag te gaan, zetten lokale initiatieven in het zonnetje en verbinden partijen die hun missie delen.

Bee Saving Paper (beesavingpaper.com) >> Bee Saving Paper is an innovative, 100% biodegradable material rich in glucose.
It works like an energy drink for exhausted bees.

Alle informatie op deze website is met de beste intenties verzameld. Grow Stronger stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen door het verkeerd interpreteren van tekst of het aangaan van "slecht" advies of kosten via een partij die op deze website gratis redactionele ruimte heeft gekregen. Mocht u niet tevreden zijn, laat ons dit weten, zodat we die informatie van deze website kunnen verwijderen. Bedankt!