Flow, Mihaly Csikszentmihalyi 


Flow is een staat waarin je in het nu zo volledig door iets in beslag wordt genomen dat er geen ruimte meer is voor verleden en toekomst of voor irrelevante zaken. Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, flow researcher.

 

In een artikel op de site van toolshero.nl wordt het Flow model van Mihaly Csikszentmihalyi praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige effectiviteit tool.