Boek als teambuildingsuitje een lachworkshop.

Dyslexie


Boek: De gave van dyslexie. Geschreven door Ronald D. Davis met Eldon M. Braun

Veel van 's werelds succesvolste mensen danken dat succes aan dezelfde gave die hen verhindert goed uit een boek te kunnen leren. Dyslectische beroemdheden: Leonardo da Vinci, Winston Churchill, Thomas Edison, Walt Disney, Albert Einstein en Whoopi Goldberg. De schrijver van dit boek (Ron Davis) is zelf dyslectisch en heeft daardoor een systeem kunnen ontwikkelen om mensen te leren lezen. De Davis-procedures. In dit boek wordt het e.e.a. uitgelegd, maar hij adviseert om een deskundige erbij te roepen als je er echt mee aan de slag wilt gaan. 

 

Kijk eens op www.gezichtspunten.nl en vind daar een boekje over dyslexie (note: super antroposofisch) of kijk eens op sprankel.be/ik-ben-een-ouder/dyslexie


Herkennen van dyslexie/neurodiversiteit

Dyslexie / neurodiversiteit wordt bij volwassenen vaker niet gezien dan bij kinderen en jongeren. Daarnaast is het een probleem dat dyslexie / neurodiversiteit bij volwassenen vaak laat wordt ontdekt en onderschat. Er wordt bij problemen zoals een burn-out of depressieve klachten niet snel aan dyslexie / neurodiversiteit gedacht! Voor jongeren en kinderen is het normaler om het over dyslexie / neurodiversiteit te hebben en wordt er op school meestal vroeg aandacht aan besteed. Meer info op www.egovici-coaching.nl/dyslexie


Boek: Dyslexie en touwtje springen door Marijke van Vuure. Super interessant. Samenvatting te vinden onder het kopje 'boek reviews'. 

De Grow Stronger website is voor iedereen die persoonlijk wil groeien. Deze website is een middel voor mensen, bedrijven en organisaties om kennis te delen. Je kunt jouw bedrijf een gratis vermelding geven of je kunt informatie opzoeken.

Alle informatie op deze website is met de beste intenties verzameld. Grow Stronger stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen door het verkeerd interpreteren van tekst of het aangaan van "slecht" advies of kosten via een partij die op deze website gratis redactionele ruimte heeft gekregen. Mocht u niet tevreden zijn, laat ons dit weten, zodat we die informatie van deze website kunnen verwijderen. Bedankt!