Dyslexie


Boek: De gave van dyslexie. Geschreven door Ronald D. Davis met Eldon M. Braun

Veel van 's werelds succesvolste mensen danken dat succes aan dezelfde gave die hen verhindert goed uit een boek te kunnen leren. Dyslectische beroemdheden: Leonardo da Vinci, Winston Churchill, Thomas Edison, Walt Disney, Albert Einstein en Whoopi Goldberg. De schrijver van dit boek (Ron Davis) is zelf dyslectisch en heeft daardoor een systeem kunnen ontwikkelen om mensen te leren lezen. De Davis-procedures. In dit boek wordt het e.e.a. uitgelegd, maar hij adviseert om een deskundige erbij te roepen als je er echt mee aan de slag wilt gaan. 

 

Kijk eens op www.gezichtspunten.nl en vind daar een boekje over dyslexie (note: super antroposofisch) of

 

kijk eens op sprankel.be/ik-ben-een-ouder/dyslexie


Herkennen van dyslexie/neurodiversiteit

Dyslexie / neurodiversiteit wordt bij volwassenen vaker niet gezien dan bij kinderen en jongeren. Daarnaast is het een probleem dat dyslexie / neurodiversiteit bij volwassenen vaak laat wordt ontdekt en onderschat. Er wordt bij problemen zoals een burn-out of depressieve klachten niet snel aan dyslexie / neurodiversiteit gedacht! Voor jongeren en kinderen is het normaler om het over dyslexie / neurodiversiteit te hebben en wordt er op school meestal vroeg aandacht aan besteed. Meer info op www.egovici-coaching.nl/dyslexie


Boek: Dyslexie en touwtje springen door Marijke van Vuure. Super interessant. Korte samenvatting vind je hier.