Lumiar - natuurlijk leren


De Lumiar school is gebaseerd op het principe van Natuurlijk Leren: Ieder kind is van nature nieuwsgierig en wil ontdekken en leren. Wij spreken die natuurlijke ontwikkelingsdrang aan en gaan uit van de innerlijke motivatie van ieder kind. Op deze manier leren kinderen sneller, efficiënter, doelgerichter en met plezier. Kinderen kiezen zelf wat, wanneer en met wie ze willen leren. Het leren gebeurt niet alleen uit boeken of achter de computer, maar vooral door spel, door experimenten, door ervaringen in het ‘echte leven’ zoals het bos, de stad, een museum of zelfs een echt bedrijf. Kort gezegd zien wij Natuurlijk Leren als leren in en van de context, oftewel het dagelijks leven. Bij een dergelijke manier van leren doen kinderen vaardigheden en kennis op in de praktijk vanuit een eigen verwondering of nieuwsgierigheid. De school fungeert als een rijke en veilige praktijkomgeving.


Ricardo Semler (tijdens WISE (World Innovation Summit for Education - DOHA 2015) 

Sir Ken Robinson verteld in het Engels over hoe scholen de creativiteit bij kinderen verminderen.

Changing Education Paradigms is het thema van deze animatie n.a.v. Sir Ken Robinson zijn presentatie (hier links).