ISTDP - bij therapieresistent gedrag


ISTDP Nederland is een samenwerkingsverband van psychotherapeuten die een specialistische opleiding hebben gevolgd in de ISTDP.  Zij zijn allemaal ervaren psychotherapeuten die zich verder gespecialiseerd hebben in deze vorm van psychotherapie, die in het bijzonder geschikt is voor de behandeling van angstklachten, depressieve symptomen, persoonlijkheidsproblemen en bij therapieresistent gedrag. ISTDP staat voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, een psychodynamische vorm van psychotherapie die samen met de patiënt patronen en mechanismes onder de loep neemt om zo de klachten en problemen aan de bron op te lossen.

 

Meer info op: istdp-nederland.nl