Betere wereld


If we believe in the dreams of others and create platforms for the opportunities, yes, they can achieve their dreams.

Dr. Tererai Trent


Er is een groeiende stroom van gewone burgers, entrepreneurs, werknemers, wetenschappers, kunstenaars en andere ondernemende types die hun handen zelf uit de mouwen steken en iets doen voor een betere leefomgeving. Vaak jonge mensen die met nieuwe en creatieve methodes het Nieuwe Helpen in de praktijk brengen: slimme ideeën en positieve acties met behapbare doelen die supersnel uit de grond schieten. The Happy Activist is een platform dat gratis zendtijd biedt aan positieve, duurzame burgerinitiatieven.


Weggooien? Mooi niet! (www.repaircafe.org) >> Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren.

Iemand uit de buurt vragen om klusjes in en/of om je huis te doen (zowel vrijwillig als betaald) >> de platformen  SuperBuren  en/of Croqqer kunnen jou daarbij helpen.

De wereld in actie (secure.avaaz.org) >> Avaaz is een online campagnenetwerk dat de stem van gewone mensen laat doorklinken in wereldwijde besluitvorming.

De maatschappelijke marktplaats (idealenkompas.nl) >> Goede ideeën realiseer je samen. Deel je vraag of aanbod op het IdealenKompas en vind de juiste match.

De goeden doelen site online (notaris-online.nl) >> Een online overzicht van alle goede doelen in Nederland.

MAEX is een instrument van Stichting Kracht in NL. MAEX is een sociale onderneming (BV) die zich inzet om in Nederland de maatschappelijke beurs tot stand te brengen, waarop waardevolle transacties worden getoond en gestimuleerd tussen maatschappelijke ondernemingen enerzijds en bedrijven, overheden, fondsen, kennisinstellingen en particulieren anderzijds. Kracht in NL is per 1 januari 2016 een stichting zonder winstoogmerk. De Stichting heeft een onbezoldigd bestuur, geen personeel en een Raad van Toezicht. De Stichting is voor haar belangenbehartigersrol grotendeels afhankelijk van donaties en subsidies.


H&M Foundation (www.hmfoundation.com) >> Ze hebben 4 thema's. Te weten; education, water, equality and planet.

C&A Foundation (www.candafoundation.org) >> Voor een rechtvaardige en duurzame textielindustrie.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (www.sdgnederland.nl) >> De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Wat zijn deze doelen? Hoe zijn ze opgesteld? En wat doet Nederland met de doelen? Alles wat jij moet weten over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen vind je hier.

Van petities tot vrijwilligerswerk (www.ikkominactie.nl) >> De website die het in actie komen voor een betere wereld makkelijk en leuk maakt.

Aartsenfruit kids foundation (www.aartsenfruitkidsfoundation.nl) >> Helpt kinderen hun leven een positieve draai te geven ten behoeve van hun algeheel welbevinden.

Belgisch Netwerk Bewust Verbruiken (bewustverbruiken.be) >> Communitywebsite over duurzaam leven, consuminderen en consumanderen. Laat je inspireren, of inspireer anderen.

Leger des Heils (legerdesheils.nl) >> Doen wat ze geloven o.a. instaan voor de mensen aan de rand van de samenleving en hen dienen.

Stichting Specsavers Steunt (stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl) >> Stichting Specsavers Steunt ondersteunt lokale goede doelen/organisaties. Het moet gaan om goede doelen, liefdadigheidsinstellingen of andere organisaties die de lokale samenleving in Nederland ten goede komen (niet één persoon) en het algemene lokale belang dienen.


Het gedachtengoed van Jan Terlouw inspireerde de Tauw Group, de Gemeente Deventer, Cleantech Regio en de Deventer Schouwburg om de Stichting Deventer Jan Terlouw Lezing op te richten.

Het doel van de Stichting Deventer Jan Terlouw lezing is: Vormgeven aan het gedachtegoed van Jan Terlouw door het tot stand brengen van een dialoog tussen verschillende generaties en de toehoorders te inspireren tot actie over te gaan. “We kunnen niet langer wachten”.

Op deze manier worden maatschappelijk relevante thema’s als duurzaamheid, de staat van het land en het nemen van verantwoordelijkheid in een snel veranderende samenleving uitgediept,  in historisch perspectief geplaatst en letterlijk op een podium geplaatst. Meer informatie klik hier.


Interessante website: voordewereldvanmorgen.nl >> Voor de Wereld van Morgen is een initiatief van ASN Bank. Je vindt hier artikelen over duurzame trends en ontwikkelingen. Ook ontdek je hier producten en diensten van duurzame ondernemingen die lid zijn van onze community. Als lid van de community kun je meedoen aan de jaarlijkse ASN Bank Wereldprijs, dé competitie voor startende duurzame ondernemingen.


Boek: No Impact Man. Grappig en makkelijk leesbaar boek geschreven door een vader die met zijn vrouw en kind één jaar lang extreem milieubewust gaat leven. Ze wonen in New York en terwijl hij het boek schrijft en alles bijhoudt op zijn blog wordt de media getriggerd en neemt het een enorme vlucht. Ik heb de eerste druk uit 2009 gelezen in 2021. Ondanks dat vond ik het een plezierig boek om te lezen. Het zet je aan het denken. Meer info over de schrijver op https://colinbeavan.com/