Spiritisme


Het spiritisme is een geloof dat stelt dat de mens na zijn dood als geest voortbestaat, en dan in staat is om met andere, nog levende mensen te communiceren. Deze communicatie gaat meestal via de tussenkomst van een medium. Spiritisme gaat ervan uit dat de dood geen wezenlijke verandering in de geest van de mens teweegbrengt. Door de dood scheiden lichaam en geest zich weliswaar, maar terwijl het lichaam achterblijft, leeft de geest verder. 

 

In de 19e eeuw verheft de Franse pedagoog Hyppolyte L.D. Rivail onder het pseudoniem Allan Kardec spiritisme tot een neoreligie. Kardec heeft zijn spiritistische leer beschreven in Le Livre des esprits uit 1857 (Het Boek der Geesten) , Le Livre des médiums uit 1861 (Het Boek der Mediums), L'Évangile selon le spiritisme uit 1864 (Het Evangelie volgens het Spiritisme), Le Ciel et l'Enfer ou la Justice divine uit 1866 (Hemel en Hel), en La Genèse uit 1868 (Genesis). Zie verder het artikel over Allan Kardec.

Bron: Wikipedia

 

Boek der geesten

Ik heb het boek der geesten gelezen (dikke pil met moeilijke woorden, leest niet echt lekker) en op het einde las ik een mooie tekst die ik graag deel:

Zoals de uitvinding van de microscoop ons de wereld van het oneindige kleine, die wij niet vermoedden, heeft doen kennen; zoals de telescoop ons de duizenden werelden die wij evenmin vermoedden, heeft doen ontdekken, hebben de Spiritistische mededelingen ons de onzichtbare wereld geopenbaard, die wereld die ons omringt, waarmede wij onophoudelijk in aanraking zijn en die buiten ons weten deel neemt aan alles wat wij doen.