Red de bijen!


Bijen zijn van cruciaal belang voor ons voedselsysteem en ecosystemen. Helaas is hun populatie de afgelopen jaren drastisch afgenomen, en dit heeft grote gevolgen voor de planeet en ons voortbestaan. De Bijenstichting zet zich daarom in voor het behoud en herstel van bijenpopulaties door hun leefgebied te beschermen en bewustzijn over hun belang te vergroten. 

 

Wilde bijen zijn dus niet alleen erg belangrijk, maar ook super kwetsbaar. Ruim de helft van alle 360 soorten in Nederland staat op de rode lijst. Gelukkig kunnen we bijdragen aan hun leefomgeving. Als wij zorgen voor hun voedsel, zorgen zij voor overvloed aan nieuwe zaden. Zo versterken zij de biodiversiteit die wij juist nu zo hard nodig hebben. Bee-foundation.

 

Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar. De helft van alle 358 soorten is bedreigd. Ze hebben enorm te lijden van de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden, verstedelijking en ons groenbeheer. Bijen worden niet blij van een strak, groen gazonnetje.

 

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen.

 

The Pollinators streven naar een gezonde leefomgeving voor bestuivende diersoorten  Dat is hard nodig, want in ons landschap hebben bestuivers zoals bijen en vlinders het zwaar.