VITT, Jan Visscher


VITT als afkorting staat voor Visscher Integrale Transformatie Techniek (gedeponeerd als merknaam).

Jan Visscher 

Is inspirator van de opleiding en hoofddocent. Integraal slaat op het feit dat de aanpak op alle gebieden van het leven een doorwerking heeft. Het gaat om fysieke, emotionele en mentale processen. Om het bewust en onbewust functioneren én om de mens als bezield wezen. Integraal betekent ook dat het om de onderlinge samenhang van dit alles gaat. Transformatie is een sleutelwoord in de therapie die op de Leonardushoeve wordt gegeven en onderwezen. Het is mogelijk om fysiek, emotioneel en mentaal te herstellen (te helen) door het oude los te laten en ruimte te creëren voor iets wezenlijk nieuws. Techniek ten slotte is wat breder dan het woord 'therapie'. Het gaat om een manier van werken die te leren en over te dragen is.

 

Wat is VITT

In essentie is VITT werken met energie. Alles is energie, trilling. In ons menszijn komen verschillende energieën samen: de energieën die gekoppeld zijn aan ons fysieke lichaam (met alle biochemische, emotionele, mentale processen, zowel bewust als onbewust) en die van ons onstoffelijk lichaam, oftewel onze ziel. Wij zien de mens dus als een bezield wezen. We gaan ervan uit dat we als mens niet zo maar naar de aarde komen. We komen om iets te leren, om ervaringen op te doen, om te groeien. In alles wat we op ons pad tegenkomen is een ervaring, een les verscholen. Soms heel duidelijk, soms lastig te ontdekken. Ieder mens is niet alleen uniek in wie hij is, maar ook in het pad dat hij aflegt en de (volgorde van) de lessen die hij mag leren.

 

Als je als mens in contact staat met je bezieling, dan zijn de dingen die je op je pad tegenkomt misschien niet altijd even gemakkelijk, maar je kunt er wel de zin van ervaren. Zonder het contact met je bezieling lijken veel zaken zinloos, pijnlijk of problematisch. Eenvoudig gezegd is een klacht een signaal dat je als mens niet meer (helemaal) in over­eenstemming leeft met dat wat wezenlijk op jouw pad ligt. Door contact te maken met de essentie van de klacht, word je je bewust van de betekenis (en de waar­de) van het signaal. Ook kan helder worden welke stap ge­vraagd wordt.

 

Meer info? Ga naar de website leonardushoeve.nl/wat-is-vitt