Bindkracht


De naam ‘bindkracht’ is ontstaan uit (groepen) burgers die zich met hun eigen plaats en positie bezighouden in relatie tot hun omgeving en leefwereld. Soms zijn dat probleemsituaties, maar ook kunnen dat andere startsituaties zijn. In alle gevallen hebben ze te maken met het herkennen en willen veranderen van een bestaande situatie. Bindkracht is dus een beweging die op basis van wilskracht ‘van onderop’ vorm krijgt.

 

Bindkracht Venlo (bindkrachtvenlo) >> Bindkracht Venlo wil als beweging vooral inwoners samenbrengen. Rondom initiatieven, wensen en inzet die er in personen en groepen leven. Bij die beweging kunnen instellingen, professionals en overheid aansluiting zoeken. Om de onderlinge talenten tot ‘bindkracht’ te versterken en waar mogelijk in samen gedragen acties en oplossingen om te zetten.

 

Bindkracht België

Sociaal.Net brengt achtergrond, verhalen en opinie voor sociale professionals. Sociaal.Net is onafhankelijk en wordt aangestuurd door een autonome redactie. Sociaal.Net focust op alle domeinen en beroepsgroepen uit het ruime veld van welzijn en gezondheid. Sociaal.Net is actief op het kruispunt tussen beleid, werkveld, opleiding, onderzoek, gebruikers en vrijwilligers. Sociaal.Net heeft oog voor het perspectief van gebruikers en de samenleving en kijkt over grenzen van sectoren, disciplines en belangen heen. Met de steun van de Vlaamse overheid.