Home » By giving » Betere wereld » Bindkracht

Betere wereld - Bindkracht


De naam ‘bindkracht’ is ontstaan uit (groepen) burgers die zich met hun eigen plaats en positie bezighouden in relatie tot hun omgeving en leefwereld. Soms zijn dat probleemsituaties, maar evenzeer kunnen dat andere startsituaties zijn. In alle gevallen hebben ze te maken met het herkennen en willen veranderen van een bestaande situatie. Bindkracht is dus een beweging die op basis van wilskracht ‘van onderop’ vorm krijgt.

 

Bindkracht Venlo (bindkrachtvenlo) >> Bindkracht Venlo wil als beweging vooral inwoners samenbrengen. Rondom initiatieven, wensen en inzet die er in personen en groepen leven. Bij die beweging kunnen instellingen, professionals en overheid aansluiting zoeken. Om de onderlinge talenten tot ‘bindkracht’ te versterken en waar mogelijk in samen gedragen acties en oplossingen om te zetten.

 

Bindkracht België

10 jaar Bind-Kracht in België. Kristel Driessens is coördinator van Bind-Kracht, hoofd van het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool en professor aan de masteropleiding Sociaal Werk van de Universiteit Antwerpen.