Het intentie effect, Lynne McTaggart


In het boek 'het intentie experimentvertelt Lynne dat ons denken invloed heeft op de fysische werkelijkheid. Iedere gedachte die we hebben is een tastbare energie met het vermogen dingen te veranderen. Het waarnemend bewustzijn is de meest essentiële factor bij het scheppen van ons universum. Het levend bewustzijn vervult een centrale functie in het proces dat de nog niet geconstrueerde kwantumwereld  omzet in een wereld zoals wij die dagelijks ervaren. Intentie lijkt enigszins vergelijkbaar met een stemvork, die de stemvorken van andere dingen en wezens in het universum met dezelfde trillingsfrequentie kan laten resoneren. De kracht van geneesintenties is bewezen. De combinatie van een verzoek aan het universum om de ordening te herstellen met de voorstelling van een specifiek resultaat veroorzaakt een krachtig effect.

 

In het boek 'het intentie-effect, the power of eight' onthult Lynne McTaggart (bekend van 'het veld' en 'het intentie experiment') de bijzondere resultaten van meer dan tien jaar wetenschappelijk onderzoek en experimenten met groepen op het gebied van gedachtekracht. Met onze gedachten kunnen we wonderen verrichten: we zijn in staat om ons eigen leven en dat van anderen te helen en de wereld positief te veranderen. Dat effect van gedachtekracht neemt exponentieel toe als we onze gedachten bundelen in een kleine groep (vandaar 'The Power of Eight', hoewel een andere groepssamenstelling even krachtig kan werken). Lynne was zelf verrast van het enorme potentieel van het werken in kleine groepen: er bleek niet alleen een effect te zijn voor degene die de intenties ontving, maar de hele groep profiteerde van het spiegeleffect.

 

Toevoeging:
In 'Het Intentie-effect: The Power of Eight' geeft Lynne McTaggart wetenschappelijke context aan alle wonderen die ze aanschouwde. Ze dook in de geschiedenis van het fenomeen gedachtekracht en organiseerde een grote onafhankelijke wetenschappelijke studie met 'Power of Eight' groepen om aan te kunnen tonen waarom positieve gedachtekracht bundelen in kleine groepen de snelweg is naar geluk. Lynne geeft je in dit boek niet alleen honderden inspirerende voorbeelden, maar vooral ook alle tools om zelf aan de slag te gaan met de energie die we allemaal in ons hebben. Wat je met je gedachten voor anderen wenst, komt met nog veel meer kracht naar jezelf terug!

 

Meer info op lynnemctaggart.com