De relatie met je partner


Kim Katrin-Milan: "Onze relatie draait om het bevrijden van de ander. Een van mijn eerste vragen aan hem was welke dromen hij nog had en hoe ik hem in die richting kon helpen."

M. Scott Peck: "Twee mensen houden alleen maar van elkaar als ze heel goed in staat zijn zonder elkaar te leven, maar er niettemin voor kiezen met elkaar te leven."


Gedicht van Kahlil Gibran

Maar laten er tussenruimten zijn in je tezamenzijn.

Laat de winden des hemels tussen je dansen.

Hebt elkaar lief, maar maakt van de liefde geen band: 

laat zij veeleer zijn een golvende zee tussen de kusten van je zielen.

Vult elkaars bekers, maar drinkt niet uit dezelfde beker.

Geeft elkaar van je brood, maar eet niet van hetzelfde stuk.

Zingt en danst tezamen en weest blijde, maar bent ieder alleen,

zoals de snaren van een luit op zichzelf zijn, al doortrilt hen dezelfde muziek. 

Geef je hart, maar geef ze niet aan elkaar in bewaring.

Want alleen de hand des levens kan je harten bevatten.

Er staat tezamen, maar niet te dicht bijeen:

want de zuilen van de tempel staan ieder op zichzelf.

En de eik en de cipres groeien niet in elkaars schaduw.


Er staat nog een prachtig tweede gedicht op de website. Een gedicht van Bette Westera. Lees hem HIER.