Antroposofie


Het maakt natuurlijk ook uit wat je wilt, wat je voelt, zelfs wat je denkt. Maar uiteindelijk gaat het om wat je daarmee doet. Dat is antroposofie ten voeten uit: de hele mens zet zich in, neemt zich voor iets te doen en voert dat ook uit.

Vanuit denken, voelen en willen reikt hij of zij als het ware naar de sterren, om met initiatiefkracht iets nieuws in de wereld te zetten. Zodat geest materie doordringt en materie bodem is voor de geest.

De website Antroposofie.nl, met als titel Antroposofie in Nederland en de uitspraak Het maakt uit wat je doet, is bedoeld om een beeld te geven en in beeld te brengen wat er vanuit en op het gebied van de antroposofie in Nederland gebeurt.


De antroposofische geneeskunde lijkt veel op de reguliere (gewone) geneeskunde. Artsen, apothekers en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg hebben de vereiste academische of hbo-opleiding gevolgd. Het verschil met de reguliere zorg is dat antroposofische geneeskunde niet alleen kijkt naar de chemie van het lichaam, maar ook naar ‘het leven, de ziel en de geest’.

 

Antroposofisch gezondheidscentrum de Boog in Roermond >> Bewustzijn, Ontspanning, Ontwikkeling, Gezondheid.

 

Antroposana is een gezondheidsvereniging voor mensen die kiezen voor antroposofische gezondheidszorg. Het accent ligt niet op ziekte, maar op de gezondheid van mensen. Vanuit hun organisatie behartigen zij de belangen van hun leden. Zodat antroposofische zorg voor iedereen bereikbaar is en blijft.

 

Seizoener is een onafhankelijk kwartaaltijdschrift voor de vrijeschoolwereld, met alle aandacht voor de vorming en ontwikkeling van het kind. Ook zelfontwikkeling, samenleving en opinie, wetenschap, kunst, natuur, verantwoord en gezond leven komen ruim aan bod. Seizoener wordt verspreid via de deelnemende vrijescholen, maar is ook als los abonnement en in enkele boekhandels verkrijgbaar.

 

Poppenatelier Hommelepommelepop gaat over Zonnekindpoppen, ook wel Waldorfpoppen genoemd. Deze poppen worden door Lies van Melick-Buhrs met de hand gemaakt van natuurlijke materialen, zoals wol en katoen. Ze zijn stevig en wasbaar.