Mindset. Verander je manier van denken om je doelen te behalen.

Gepubliceerd op 19 augustus 2022 om 21:26
groeimindset

Dit boek kwam op mijn pad als een leestip. Ik heb het toen geleend bij de bieb en ben het meteen gaan lezen. Er zijn 2 mindsets: De statische en groeimindset. Hieronder meer uitleg. Verder staat het boek boordenvol met voorbeelden van mensen met een statische of groei mindset. Ook wordt de film Groundhog day getipt, maar deze heb ik nog niet gezien.

Ik en mijn mindset

Statische mindset: Je denkt dat jouw kwaliteiten vastliggen, onveranderbaar zijn en dat je deze steeds opnieuw moet bewijzen. Wie waagt, verliest. Je zint op wraak als je gekwetst wordt. Je blijft hangen in zaken. Alles in een relatie moet vanzelf gaan. Werken aan een relatie is taboe.

Groeimindset: Je gelooft dat jij jouw basiskwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. Wie waagt, wint. Het draait om begrip en vergeving. Je gaat verder. Je bent van mening dat een relatie inzet vereist. Karakter ontstaat uit mindset.

 

Benjamin Barber: "Ik verdeel de wereld niet in zwak en sterk, of in successen en fiasco's. Ik verdeel de wereld in mensen die leren en mensen die niet leren".

Patricia Miranda: "Als je in je leven alleen maar dingen doet die gemakkelijk zijn, zou je je moeten schamen".

John Wooden: "Je bent geen mislukking tot het moment dat je een ander de schuld gaat geven". Hij bedoelt dat je van je fouten kunt blijven leren totdat je ze ontkent.

Mindset in relatie met anderen

Topmanagers die vertellen vanuit 'ik', hebben een statische mindset. Topmanagers die vertellen vanuit 'we' hebben een groeimindset. Zij vertonen grote betrokkenheid bij en aandacht voor de ontwikkeling van het personeel.

Ware ondernemers zijn bescheiden en op groei gerichte mensen.

Jack Welch, CEO General Electric: "Echt zelfvertrouwen is de moed open te staan voor veranderingen en nieuwe ideeën ongeacht de herkomst ervan".

 

Statische mindset: Je ziet tekortkomingen bij jou partner. Je wordt ontevreden over de relatie. Verlegenheid schaad de sociale interacties

Groeimindset: Je ziet de tekortkomingen bij jou partner, maar je vindt toch dat je een fijne relatie hebt. Je helpt elkaar met het verwezenlijken van doelen en bij het ten uitvoer brengen van potentiële mogelijkheden. Verlegenheid schaad NIET de sociale interacties. 

 

Prijs kinderen om hun inspanningen (inzet & prestaties) en niet om hun intelligentie.

Ouders/leerkrachten die graag een groeimindset willen overbrengen:

 • Geef complimenten aan je kind / leerling.
 • Reageer belangstellend op fouten, want van fouten leer je. Zie de fout onder ogen en ga met elkaar in gesprek over de volgende stappen in hun leerproces.
 • Willen een dieper inzicht bijbrengen en samen aan het werk gaan.

 

Er bestaan online, interactieve mindsetworkshop lessen. Bijv. het breinologie programma.

Missie groeimindset = het tot bloei brengen van de mogelijkheden van mensen.

Een stap in de richting van de groeimindset = samen (luchtig) bespreken:

 • Wat heb jij vandaag geleerd?
 • Van welke fout heb je iets geleerd?
 • Waar heb je vandaag extra moeite voor gedaan?

Op reis

De "reis" van een statische mindset naar een groeimindset:

 • Accepteren dat we allemaal over beide mindsets beschikken.
 • Leren herkennen wat, en bewust worden van, onze statische mindset triggers. Fouten? Kritiek? Deadlines? Meningsverschillen?
 • We gaan begrijpen wat er met ons gebeurt als onze statische mindset-persona wordt getriggerd. Wie is die persona? Hoe heet hij/zij? Wat laat hij/zij ons denken, voelen en doen? Hoe beïnvloedt hij/zij de mensen om ons heen?
 • Het is van belang te weten dat we ondanks de triggers langzaam maar zeker kunnen leren om in een groeimindset te blijven wanneer we onze persona opvoeden en uitnodigen ons op onze groeimindset-reis te vergezellen >> Neem jouw statische mindset mee op jouw levenspad en voed hem op. Erken hem als deze tevoorschijn komt in jouw hoofd. Bedank hem voor zijn advies en leg hem uit waarom je het toch gaat doen. Vraag hem om mee te gaan. Jaag hem niet weg.
 • In het ideale geval leren we ook nog hoe we anderen op hun reis kunnen helpen.

 

Houd in gedachten dat je statische mindset-persona is ontstaan om je te beschermen en op veilig terrein te houden. Maar hij heeft daarvoor zeer beperkte strategieën ontwikkeld. Leer hem de benaderingswijzen van de groeimindset waarmee hij je kan helpen uitdagingen aan te gaan, vol te houden, van tegenslagen te herstellen en anderen in hun ontwikkeling bij te staan. Toon begrip voor het standpunt van de persona, maar leer hem langzaam maar zeker om op een andere manier te denken en neem hem mee op je reis naar de groeimindset. 

 

Stel je elke ochtend de volgende vragen:

 • Wat zijn de kansen om te leren en te groeien vandaag? Voor mezelf en mijn omgeving?
 • Wanneer, waar en hoe kan ik mijn plan vormgeven?
 • Wanneer, waar en hoe kan ik mijn nieuwe plan uitvoeren?
 • Wat moet ik doen om de groei vast te houden en te blijven groeien?

 

Carol S. Dweck: "Het is aan jou te beslissen of verandering op dit moment goed voor je is. Houd altijd de groeimindset in gedachten. Dan kun je deze toepassen als je op obstakels stuit. Deze mindset zal er altijd voor je zijn, om je de weg te wijzen naar de toekomst".

 

Liefs, Marjolein

P.s.: Wanneer start jij met het toepassen van de groeimindset? Nu, dus. Het is altijd het juiste moment. Start vandaag nog.