Napoleon Hill


Tevredenheid

 

De rijkste man ter wereld woont in Gelukstad. Zijn rijkdom bestaat uit waarden die in stand blijven, uit dingen die hij niet kan verliezen; dingen die hem tevredenheid, goede gezondheid, gemoedsrust en harmonie in zijn ziel geven. Hier is een opsomming van zijn rijkdommen en hoe hij ze heeft verkregen.

 

Ik verkreeg geluk door anderen te helpen met het te vinden.

Ik verkreeg goede gezondheid door gematigd te leven en alleen voedsel te eten wat mijn lichaam nodig heeft om zichzelf in stand te houden. 

Ik haat niemand, benijd niemand, maar ik bemin en respecteer de hele mensheid.

Ik houd me bezig met werk dat ik leuk vind en wissel het vaak af met vrije tijd. Daarom ben ik het bijna nooit zat.

Ik bid dagelijks, niet om meer rijkdom, maar om meer wijsheid waarmee ik de rijke overvloed die ik al bezit, kan herkennen, omarmen en ervan kan genieten.

Ik spreek geen enkele naam uit, behalve om hem te eren. Ik belaster niemand, om welke reden dan ook.

Ik vraag niemand om een gunst, behalve om het voorrecht om mijn zegeningen te delen met wie ze maar wil hebben.

Ik sta op goede voet met mijn geweten. Daarom leidt het me nauwkeurig bij alles wat ik doe.

Ik heb meer materiële welvaart dan ik nodig heb, omdat ik vrij ben van gierigheid en alleen die dingen begeer die ik op een constructieve manier kan gebruiken in mijn leven.  Mijn welvaart is afkomstig van hen die ik geholpen heb door mijn zegeningen met hen te delen. 

 

Over het landgoed in Gelukstad dat ik bezit, hoef ik geen belasting te betalen. Het bestaat slechts in mijn eigen hoofd. Het bestaat uit ongrijpbare rijkdommen die niet belast of toegeëigend kunnen worden, behalve door degenen die mijn manier van leven hebben aangenomen. Ik heb dit landgoed opgebouwd in een leven van inspanning door de natuurwetten te observeren en gewoonten aan te nemen in overeenstemming met die natuurwetten.