Boeddha


Geloof niets alleen maar omdat je het gehoord hebt.

Geloof niets alleen maar omdat velen het zeggen.

Geloof niet zomaar wat in je religieuze boeken staat.

Geloof niets alleen maar op autoriteit van je leraren en ouders.

Geloof niet in tradities alleen maar omdat ze al eeuwen worden doorgegeven.

 

Maar nadat je iets geobserveerd en geanalyseerd hebt en het spreekt rede en

gezond verstand niet tegen en het komt ten goede aan al wie leeft:

Accepteer het dan en LEEF het....

 

Boeddha