(Om)scholing - persoonlijke ontwikkeling - Zomeruniversiteit Antroposofie


De Zomeruniversiteit Antroposofie (ZUA) kwam in 2009 in het leven door het initiatief van een groep jongeren. Sindsdien vindt ze jaarlijks plaats in de zomervakantie. Nog steeds wordt de ZUA op vrijwillige basis door jongeren georganiseerd. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd en achtergrond.

 

Antroposofie is een onderzoeksweg. Antroposofie beoefenen is natuurlijke menselijke wijsheid ontwikkelen. Ieder mens brengt immers onderzoeksresultaten voort. Het gaat dan vaak over kleine inzichten of verborgen stappen voorwaarts op het vlak van zelfkennis of mensenkennis in het algemeen. Of ook over inzichten van meer wetenschappelijke of algemeen maatschappelijke aard.
De zomeruniversiteit antroposofie is ontstaan vanuit de behoefte om ruimte te maken voor antroposofische inhouden en ontmoeting tussen mensen. Deze inhouden worden gebracht door sprekers die de vruchten delen van hun eigen ervaringen en onderzoek. In de zomeruniversiteit proberen we buiten de enge grenzen te treden van het individu. Met de werkgroepen maken we ons door de ontmoeting met de ander de inhouden eigen. Terzelfdertijd schept het inzicht in de inhouden de mogelijkheid iets terug te geven aan de gemeenschap. Daardoor krijgen deze inzichten en ontmoetingen een universeel karakter.
Met de Zomeruniversiteit streven we naar ontwikkeling van individu en gemeenschap door antroposofie.