Ondernemen - Holocracy, besturingsmodel


Holacracy is een nieuw en innovatief besturingsmodel voor het structureren en besturen van een organisaties. Holacracy verandert fundamenteel hoe beslissingen worden genomen en hoe macht en verantwoordelijkheden worden verdeeld. Het is praktisch en toepasbaar; tevens brengt het een wereld van verschil. Het sluit aan op de noodzaak voor organisaties om zich veerkrachtig te kunnen aanpassen op de snel veranderende omstandigheden in de wereld.

Holacracy past in een grotere evolutionaire beweging naar meer 'purpose'-gedrevenheid en zelforganisatie.

De doelstellingen van Holacracy zijn compromisloos:
het maakt je organisatie wendbaarder en meer responsiever
het verhoogt de helderheid over wie precies wat doet en beslist,
het expliciteert de verwachtingen naar elkaar, het minimaliseert  kantoor-politiek,
het maakt een diepere betrokkenheid en ‘empowerment’ van medewerkers mogelijk.

Wil je meer weten over Holacracy: zie deze link