Angst-trauma-PTSS


Er zijn miljoenen mensen die met een angst of trauma 'moeten' leven. Vaak is men afhankelijk van complexe protocollen, het bijhouden van dossiers en wachtlijsten. Maar soms is die hulp niet effectief en blijft de cliënt met het probleem zitten.


Om welke angst het ook gaat, met de MatriXmethode wordt het verwerkt, geneutraliseerd en vervangen. Vaak zijn maar één tot enkele sessies per hulpvraag nodig. Daarnaast hoeft de cliënt niets te vertellen over de inhoud van het probleem.

Klik hier voor meer informatie


De ADF stichting is een patiënten- en familieorganisatie voor iedereen die te maken heeft met angst- en dwangklachten. We zijn een platform voor ontmoeting, kennisdeling en belangenbehartiging dat bijdraagt aan herstel van mensen met overmatige angst. Wij streven naar meer openheid over – en meer begrip voor – angst- en dwangklachten.


Lees ook eens het dunne 'Gezichtspunten' boekje omgaan met angst van Jeanne Dictus. 


Het zes stappen proces uit het boek 'Choose Again' van Diederik Wolsak. Het is een methode waarmee je jouw negatieve kern overtuigingen kunt ombuigen. Het proces is zeer effectief gebleken bij het laten verdwijnen van allerlei (ernstige) verslavingen en geestelijke (zelfwaarde) problemen, inclusief chronische angsten, depressie, zelfafwijzing, manie en fobieën.