Relatie(s) - kinderrechten


Grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie (www.savethechildren.nl) >> Save the Children is actief in meer dan 120 landen op zes continenten.

Kinderrechten helpdesk 071-5160980 (www.defenceforchildren.nl) >> Hart voor kinderrechten.

Kinderen zijn changemakers(kidsrights.org/nl) >> Wij maken kinderen sterk. Wij brengen kinderrechten wereldwijd onder de aandacht. Wij ondernemen actie, doen onderzoeken zorgen dat kinderen worden gehoord. Samen brengen wij de wereld in beweging.

Internationale Kindervredesprijs (childrenspeaceprize.org) >> The International Children’s Peace Prize is awarded annually to a child who fights courageously for children’s rights. All winners have shown a remarkable commitment to combating problems millions of children face worldwide.

Stichting Vitalis ( www.vitalismaatjes.nl) >> Vitalis is een professionele non-profit organisatie en heeft als doelstelling het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar, die zich als gevolg van een tekort aan aandacht in een kwetsbare positie bevinden en het risico lopen in de problemen te raken. Dit ter voorkoming van intensieve professionele jeugdhulpverlening.

Wat kan je doen bij (vermoedens van) kindermishandeling? (rijksoverheid.nl) >> Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Bijvoorbeeld lichamelijke mishandeling, emotionele mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing. Maar ook getuige zijn van huiselijk geweld valt onder kindermishandeling. Vermoedt u kindermishandeling in uw omgeving, dan is er altijd iets dat u kunt doen. Klik hier voor meer info.

De Kindertelefoon is dé plek in Nederland waar kinderen elke dag gratis vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken met mensen in hun omgeving.

Alle informatie op deze website is met de beste intenties verzameld. De Grow Stronger Academy stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen door het verkeerd interpreteren van tekst of het aangaan van "slecht" advies of kosten via een partij die op deze website gratis redactionele ruimte heeft gekregen. Mocht u niet tevreden zijn, laat ons dit weten, zodat we die informatie van deze website kunnen verwijderen. Bedankt!