Een ongewoon gesprek met God, Neale D. Walsch

Gepubliceerd op 20 juni 2024 om 16:20
wolken, lucht en zonnestralen. God?

De schrijver Neale D. Walsch gaat schriftelijk in gesprek met, zoals hij de personage noemt, God. Een andere term voor deze manier van schrijven heet 'automatisch schrift'. Je stelt dan hardop of in jezelf een vraag en je noteert het eerste wat in je opkomt. Dit boek is deel 1 uit een reeks van 3. De andere twee boeken zijn 'een nieuw gesprek met God' en 'derde gesprek met God'. Op Wikipedia lees ik dat hij daarna nog heel veel boeken heeft geschreven over God. 

Vreugde, waarheid en liefde

De hoogste gedachte is altijd de gedachte die vreugde bevat. De helderste woorden zijn de woorden die waarheid bevatten. Het grootste gevoel is het gevoel dat je liefde noemt. De woorden vreugde, waarheid en liefde zijn uitwisselbaar en de één leidt altijd naar de ander. Het doet er niet toe in welke volgorde ze worden geplaatst.

Dankbaarheid

Je zult niet krijgen waarnaar je vraagt en evenmin kun je alles hebben wat je wilt. Dit komt doordat je specifieke verzoek een uitdrukking van gebrek is; wanneer je zegt dat je iets verlangt, geeft dat in feite alleen uitdrukking aan dat gevoel, verlangen, binnen jouw werkelijkheid. Het juiste gebed is dan ook nooit een smeekbede, maar een dankgebed. Wanneer je God vooruit bedankt voor iets wat je verlangt te ervaren in jouw werkelijkheid, bevestig je eigenlijk dat het al bestaat. Dankbaarheid is de meest krachtige uitdrukking tegenover God; een bevestiging dat, zelfs voordat je vraagt, God al geantwoord heeft. Verzoek daarom nooit om iets, maar spreek je waardering uit.

Wie wil je zijn?

Al het leven heeft slechts één doel en dat is (voor jou, iedereen en alles wat leeft) om de hoogste glorie te ervaren. Alles wat je zegt, denkt of doet, staat in het teken van deze opdracht. Er is niets anders wat je ziel hoeft te doen en je ziel wil ook niets anders dan dit. Het wonderbaarlijke van dit doel is dat het altijd durend is. Een einde houdt beperkingen in en Gods doel is vrij van begrenzingen. Mocht er een moment komen waarop je jezelf in je hoogste glorie ervaart, dan ervaar je tegelijk dat er een nog grotere glorie is om te vervullen. Hoe meer je bent, hoe groter je kunt worden; en hoe groter je kunt worden, hoe meer je nog kunt zijn. Het grootste geheim is dat het leven niet een ontdekkingsreis is, maar een scheppingsproces. Je bent niet jezelf aan het ontdekken, maar schept jezelf opnieuw. Zoek daarom niet om uit te vinden wie je bent, maar zoek om vast te stellen wie je wilt zijn.

Levenservaring opdoen

Het enige verlangen van je ziel is om haar meest verheven concept over zichzelf, om te zetten in haar meest verheven ervaring. Totdat jouw concept ervaring wordt, bestaat er slechts speculatie (lees: giswerk). 

 

God schiep ons, alle andere levende wezens en het zielenrijk om zichzelf beter te kunnen begrijpen. Vervolgens creëerde de mens weer verhalen om God, het leven en de dood beter te begrijpen.

 

Wij zijn een spiegel voor God. Zoals onze kinderen een spiegel zijn voor hun ouders. De opgedane levens-ervaring brengt ons naar een hoger leven c.q. bewustzijnsniveau.

 

Je begrijpt pas iets "echt" als het jezelf overkomen is. Alleen door opvoeding, cultuur en tijdgeest is dit toch steeds weer anders. Hierdoor zijn er oneindig veel mogelijkheden en God wil ze allemaal eens ondervonden hebben. Dit is letterlijk een proces zonder einde. Om de mens niet te veel te belasten, want een leven kan zwaar zijn, is er de dood. Na de dood kom je in een liefdevolle omgeving waar je kunt opladen, totdat je weer geboren wordt om nieuwe ervaringen op te doen. En de cirkel is rond. Wij zijn, omdat God is.

 

Mensen hebben de gave een fysieke realiteit uit het niets te scheppen.

Jouw taak op aarde is je te herinneren wie je in werkelijkheid bent en wie de anderen zijn. Daarom komt je taak er voor een groot deel op neer anderen te helpen herinneren c.q. iets duidelijk te maken, zodat iedereen zich met God kan herenigen. Dit is precies wat alle opmerkelijke spirituele leraren altijd hebben gedaan. Het is jouw enige doel, dat wil zeggen het enige doel van jouw ziel.

 

God schept tegenstellingen om meer helderheid te creëren. God is de Vader van het weten, de Zoon van ervaren en de Heilige Geest van zijn. God is dat wat doet verrijzen, dat wat verrezen is en dat wat is.

 

Veroordeel niet alles wat je slecht noemt in de wereld. Vraag jezelf eerder af wat je hiervan als slecht hebt beoordeeld en wat je wenst te doen om dit te veranderen. 

 

Je bent niet tot leven gekomen om ook maar iets te leren; je hoeft alleen maar aan te tonen wat je al weet. Door dit te bewijzen werk je dit uit en schep je jezelf opnieuw, door je ervaring. Aldus rechtvaardig je het leven en geef je het een doel. Je maakt het heilig.

 

Het is veel gemakkelijker te veranderen wat jij doet, dan wat een ander doet.

Aldus scheppen jullie collectief en individueel het leven en de tijd die jullie ervaren, enkel met als doel je verder te ontwikkelen.

 

Te zeggen dat iets - een gedachte, een woord, een daad - 'verkeerd' is, betekent zoveel als jou te zeggen het niet te doen. Jou te zeggen iets niet te doen is als een verbod. Je iets verbieden is jou een beperking opleggen. Een beperking opleggen komt neer op het ontkennen van wie je werkelijk bent en van de mogelijkheid voor jou om die waarheid te scheppen en te ervaren. 

Wat is de hel?

Hel is de ervaring van e slechtst mogelijke uitkomst van je keuzes, beslissingen en creaties. Het is het natuurlijke gevolg van elke gedachte die God ontkent of nee zegt tegen wie jij bent in relatie tot God. Het is de pijn die je lijdt als gevolg van verkeerd denken. Maar zelfs het begrip 'verkeerd denken' is geen goede omschrijving, omdat iets wat verkeerd is eigenlijk niet bestaat.

Hel is het tegenovergestelde van vreugde. Het is onvervuld zijn. Het is het weten wie en wat je bent, maar dat niet kunnen ervaren. Het is wezenloos zijn. Dat is de hel en er is niets ergers voor je ziel.

Onbeperkt potentieel

Inzicht komt van binnenuit. Er is niets wat je niet kunt zijn, wat je niet kunt doen en wat je niet kunt bezitten. 

Als je niet in de volmaakte liefde, belofte of persoon kunt geloven, faal je erin aan God te geloven. Want het geloof in God brengt het grootste geschenk voort, onvoorwaardelijke liefde, en Gods grootste belofte, een onbeperkt potentieel.

 

Jouw potentieel is onbeperkt in alles wat je kiest om te doen. Je moet niet aannemen dat een ziel die geïncarneerd is in een lichaam dat jij beperkt noemt, zijn volledige potentieel niet bereikt, want je weet niet wat die ziel probeert te doen. Jij begrijpt haar agenda niet. Je bent niet doordrongen van haar opzet.

 

Er schuilt volmaaktheid in het proces en al het leven komt voort uit keus. Het is niet gepast bij keuzes tussenbeide te komen of om ze in twijfel te trekken. Het is bijzonder ongepast om ze te veroordelen. Laat iedere ziel haar eigen weg gaan.

 

Een ding is alleen goed of slecht, omdat jij zegt dat het zo is. Een ding is niet goed of slecht uit zichzelf.

God verlangt wat wij verlangen.

 

De aarde verkeert in haar huidige toestand door jullie en door de keuzes die jullie hebben gemaakt of niet hebben weten te maken. 

God zegt: "Er bestaat geen samenloop van omstandigheden en niets gebeurt bij toeval. Elke gebeurtenis en elk avontuur roep je over jezelf af, opdat je kunt scheppen en ervaren wie je werkelijk bent. Alle ware meesters weten dit".

 

Je bent de Schepper van jouw werkelijkheid en het leven kan zich niet anders aan je voordoen dan op de manier waarop jij denkt dat dat gebeurt. 

Drie wetten

De eerste wet is dat je kunt zijn, doen en hebben wat je je maar kunt inbeelden. Al het denken is creatief. De tweede wet is dat je dat aantrekt waarvoor je bang bent. Angst trekt aan als energie. Dit komt omdat emotie een kracht is die aantrekt. De derde wet is dat liefde alles is.

H2

Als je waarden je goed dienen, houd er dan aan vast. Ga discussies aan voor ze. Vecht om ze te verdedigen, maar probeer te vechten op een wijze dat niemand eronder lijdt.

Wacht je eigen ervaring af

Indien zoiets als zonde zou bestaan, dan is dat: jezelf toestaan te worden wat je bent door de ervaringen van anderen. Dit is de 'zonde' die je hebt begaan. Jullie allemaal. Je wacht niet je eigen ervaring af, maar accepteert de ervaring van anderen als het evangelie (letterlijk). Wanneer je dan de feitelijke ervaring voor het eerst tegenkomt, leg je wat je nu al denkt te weten over deze ontmoeting heen.

God stelt geen eisen

De goddelijkheid heeft geen behoeften. Alles-dat-is is precies dat: alles-dat-is. Per definitie verlangt ze dan ook niets, niets ontbreekt haar.

H3

Iedereen is God en God is liefde. Wat je denkt, dat ben je. Wil je verandering? Ga anders denken. 

 

Het eerste wat je over het universum moet begrijpen, is dat geen enkele omstandigheid 'goed' of 'slecht' is. Het is gewoon wat het is. Stop dus met het vellen van waardeoordelen. Het tweede wat je moet weten, is dat alle omstandigheden tijdelijk zijn. Niets blijft hetzelfde, niets is onveranderlijk. Hoe iets verandert, hangt van jou af.

De dood

Voor een dokter of verpleegkundige betekent de dood (misschien) een mislukking. Voor een familie of vriend is de dood een ramp. Alleen voor de ziel is de dood een opluchting, een vrijlating. Het grootste geschenk dat je de stervenden kunt geven is hen in alle vrede te laten gaan, niet denkend dat ze moeten volhouden, blijven lijden of zich zorgen moeten maken over jou tijdens het cruciaalste moment van hun leven.

 

De ziel weet ook heel goed dat het geen grote tragedie is wanneer zij het lichaam verlaat. De tragedie is eerder in het lichaam te verkeren. Je moet daarom begrijpen dat de ziel alles rond de dood heel anders ziet. Zij ziet natuurlijk alles rond het leven ook anders, en dat is een bron voor veel frustratie en ongerustheid tijdens je leven. Die frustratie en ongerustheid komen voort uit het niet luisteren naar je ziel.

Het doel van de menselijke ziel is alles te ervaren, zodat zij alles kan zijn.

Je bent ...

Je bent goedheid, genade, medeleven en begrip. Je bent vrede, vreugde en licht. Je bent vergiffenis en geduld, kracht en moed, een hulp in tijden van nood, een trooster in tijden van verdriet, een genezer in tijden van verwonding, een leraar in tijden van verwarring. Je bent de diepste wijsheid en de hoogste waarheid, de grootste vrede en de edelste liefde. Je bent al deze dingen. En gedurende bepaalde momenten in je leven heb je jezelf als deze dingen gekend. Kies er nu voor jezelf altijd als deze dingen te kennen.

H4

Ik ben ...

Wanneer je gedachten duidelijk en stabiel zijn, begin ze dan als waarheden uit te spreken. Zeg ze hardop. Gebruik het grote gebod dat alle creatieve kracht oproept: Ik ben. Spreek je ik-ben-verklaringen uit tegenover anderen. 'Ik ben' is de sterkste creatieve uitdrukking in het universum. Wat je ook na de woorden 'ik ben' denkt of zegt, zet die ervaring in beweging, roept haar tevoorschijn en brengt ze naar jou. 

Het universum kent geen enkele andere manier om te functioneren. Er is geen enkele andere weg die het kan volgen. Het universum reageert op 'ik ben' als de geest in de fles.

H5

Door de onderstaande richtlijnen te volgen kom je dichter bij God: 

  1. Je zult van God houden met heel je hart, verstand en ziel. Je zult niet langer menselijke liefde aanbidden, succes, geld, macht of enig symbool daarvan. Je bent eraan ontgroeid.
  2. Je zult niet meer de naam God te pas en onpas gebruiken.
  3. Reserveer een dag speciaal voor God en noem deze heilig. Hierdoor wordt op den duur elk moment heilig.
  4. Eer je vader/moeder God en je Aardse vader & moeder die ervoor gezorgd hebben dat jij er nu bent. Op den duur ga je iedereen eren.
  5. Je hebt eerbied voor alle levensvormen en zult niet bewust (mensen doden), zonder reden. 
  6. Je bent eerlijk.
  7. Je zult niets nemen wat niet van jou is, noch vals spelen, noch samenspannen, noch een ander schaden om iets in bezit te krijgen.
  8. Je zult alleen de waarheid spreken.
  9. Je zult niet de partner van je buur begeren.
  10. Je zult niet het eigendom van je buur begeren.  

 

Verlichting is begrijpen dat je nergens naartoe hoeft, niets hoeft te doen en niemand hoeft te zijn, behalve exact dezelfde persoon die je op dit moment bent.

Passie

Passie is de liefde het zijn in daden om te zetten. Het voorziet de motor van de schepping van brandstof. Het verandert concepten in ervaring. Passie is het vuur dat ons ertoe drijft uit te drukken wie wij werkelijk zijn. Ontken passie nooit, want dat is hetzelfde als te ontkennen wie je bent en wie je werkelijk wilt zijn.

Je leven te leven zonder verwachting, zonder de behoefte aan specifieke resultaten, is pas echt vrijheid. 

Verwachting is de grootste bron van het ongelukkig zijn van de mens.

Je kunt iets niet ontvluchten, want het jaagt je overal na. Bied daarom geen weerstand aan verleiding, maar wend je er gewoon van af. Richt je tot God en keer je af van alles wat niet op God lijkt. Weet echter dit: Het verkeerde pad bestaat als zodanig niet, want op deze reis kom je altijd aan op de plaats van bestemming.

De zin van het leven is te scheppen wie en wat je bent en dat vervolgens te ervaren.

H6 -

H7

Er is niets angstaanjagends aan het leven als je niet gehecht bent aan resultaten. Kies, maar verlang niets. Je leven is altijd het resultaat van gedachten over je leven, met inbegrip van je duidelijk creatieve gedachte dat je zelden krijgt wat je kiest.

H8

Relaties

Het doel van een relatie is te beslissen welk deel van jezelf je 'tevoorschijn' wilt laten komen en niet om te bepalen welk deel van een ander je kunt opeisen en inpalmen. Het doel van relaties is echter niet een ander te hebben die jou kan vervolmaken. De bedoeling is dat je een ander hebt met wie je je volmaaktheid kunt delen.

 

Laat eenieder binnen een relatie zich geen zorgen maken over de ander, maar geheel en al alleen over het zelf. De meest liefhebbende persoon is de persoon die 'op zichzelf gericht' is. Je moet eerst het eigen zelf als waardevol beschouwen voordat je een ander als waardevol kunt ervaren.

 

Wees vanaf nu voor altijd gericht op je eigen zelf. Kijk op ieder willekeurig moment wie jij bent, wat je doet en hebt, en kijk nergens anders naar. Het is niet in de daden van een ander, maar in jouw reactie dat je je verlossing zult vinden.

Rampen

Daarom zijn meesters zo onverstoorbaar tegenover wat anderen een ramp noemen. Een meester zegent rampen, want de meester weet dat uit het zaad van rampspoed (en uit alle ervaring) de groei van het zelf ontspruit. En het tweede levensdoel van de meester is altijd groei. Want als men eenmaal het zelf volledig heeft gerealiseerd, blijft niets anders over om te doen dan meer te zijn van hetzelfde. Het is in deze fase dat iemand van het werk van de ziel overgaat naar het werk van God.

Wat zou liefde nu doen?

Dit is de belangrijkste vraag voor je ziel. De hoogste keus is dat wat het hoogste goed voor jou oplevert. Daarna zal de energie verder stromen en wordt het hoogste goed voor jou, het hoogste goed voor een ander. En de cirkel is rond. Wat je voor het eigen zelf doet, doe je voor een ander. Wat je voor een ander doet, doe je voor jezelf. Jij en de ander zijn één. Er is niets behalve jij (oftewel we zijn allen één). 

 

Hoe kan een rechtvaardige God oneindige kwelling, vreugdeloosheid en opoffering in de naam van de liefde verlangen? God verlangt dit niet. God verlangt alleen dat je jezelf rekent tot de personen van wie je houdt. God stelt voor (beveelt aan) dat je jezelf op de eerste plaats stelt.

 

Zelfs een persoon die misbruik pleegt, wordt misbruikt wanneer wordt toegelaten dat hij zijn misbruik voortzet.

Kwaad v goed

Je kunt jezelf definiëren aan de hand van het zogenoemde kwaad, evenals aan de hand van het zogenaamde goede. Het grootste kwaad zou dan ook zijn dat je niets tot kwaad bestempelt. Je bestaat in dit leven in de wereld van het relatieve, waarin iets alleen kan bestaan in zoverre het in relatie staat tot iets anders. Dit is tegelijkertijd zowel de functie als het doel van relaties; een ervaringsveld te verschaffen, waarin je jezelf kunt vinden, definiëren en (als je daarvoor kiest) onafgebroken kunt herscheppen als degene wie je bent.

 

Geen verplichtingen. Beperkingen noch begrenzingen, richtlijnen noch regels. Evenmin ben je gebonden aan omstandigheden en situaties of word je ingeperkt door voorschriften en wetten. Je kunt niet gestraft worden voor welke overtreding ook (je bent ook tot geen enkele overtreding in staat), want in de ogen van God bestaan geen overtredingen.

Huwelijk

Je hebt geen verplichtingen binnen een relatie. Je hebt alleen kansen. Mogelijkheid is de hoeksteen van religie, de basis van alle spiritualiteit. Een relatie (je relatie met alle dingen) is geschapen als het volmaakte gereedschap voor het werk van de ziel. Daarom zijn alle menselijke relaties gewijde grond en is elke persoonlijke relatie heilig. 

Wat dit betreft hebben veel kerken gelijk. Het huwelijk is een sacrament, maar niet door zijn gewijde verplichtingen. Eerder door zijn onvergetelijke mogelijkheden. Doe nooit iets in een relatie vanuit het gevoel van verplichting. Doe alles wat je doet vanuit het gevoel van de glorierijke mogelijkheid die je relatie je biedt om te kiezen en te zijn wie je werkelijk bent.

 

Jouw taak op aarde is niet uit te vinden hoelang je een relatie in stand kunt houden, maar om te beslissen en te ervaren wie je werkelijk bent. Dit is geen argument voor kortetermijnrelaties, maar evenmin is het een voorwaarde voor langetermijnrelaties. Langetermijnrelaties bieden een goede mogelijkheid tot wederzijdse groei, uitdrukking, vervulling en dat heeft zo zijn eigen waarde.

 

De waarheid is meedogenloos. Zij laat je niet los. Zij bekruipt je van alle kanten en toont je wat de werkelijkheid is. Dat kan vervelend zijn.

Een goed begin van een relatie (gemeenschap van twee zielen) is dat je beide (op een bewust niveau) overeenkomen dat het doel van jullie relatie is mogelijkheden tot groei te creëren, voor het volledig tot uitdrukking kunnen brengen van het zelf, voor het verheffen van jullie levens tot het hoogste potentieel.

H9

Bewustzijn

Eigenlijk is er niets anders wat je kunt doen. Je zult wat je aan het doen bent de rest van je leven blijven doen, net zoals je het al vanaf je geboorte hebt gedaan. De enige vraag is of je het bewust of onbewust doet.

Je kunt de reis namelijk niet onderbreken. Je bent eraan begonnen nog voordat je werd geboren. Je geboorte is ronduit het teken dat je aan de reis bent begonnen. 

Het grootste deel van je leven heb je geleefd naar de effecten van je ervaringen. Nu word je uitgenodigd de oorzaak van je ervaringen te zijn. Dit is wat bekendstaat als bewust leven, wandelen bij vol bewustzijn.

H10 -

H11

Je bent wie je denkt dat je bent

Dit is een vicieuze cirkel wanneer die gedachte negatief is. Je moet een weg vinden om los te breken uit de cirkel. Veel van je huidige ervaringen is gebaseerd op voorafgaande gedachten. Gedachten leiden tot ervaringen, die leiden tot gedachten die leiden tot ervaringen. Dit kan een bron van permanente vreugde zijn indien de ondersteunende gedachte vreugdevol is. Het kan en zal de hel op aarde afroepen wanneer de ondersteunende gedachte hels is. De truc is de ondersteunende gedachte te veranderen.

Als je een kerngedachte wilt veranderen, moet je handelen voordat je ergens over nadenkt. 

Wanneer je een kerngedachte wenst te veranderen, handel dan overeenkomstig het nieuwe idee dat je hebt. Maar je moet snel handelen, want anders smoort je geest het idee nog voordat je het weet. Ik (God) bedoel(t) dat letterlijk. Het idee, de nieuwe waarheid, zal dood in je zijn nog voordat je een kans hebt gehad het te kennen.

Handel daarom snel wanneer zich een mogelijkheid voordoet, en als je dit vaak genoeg doet, zal je geest het idee spoedig vatten. Het zal je nieuwe ondersteunende gedachte worden.

H12

Ontwikkeling

Er is een verschil tussen zijn en doen, en de meeste mensen hebben de nadruk op het laatstgenoemde gelegd.

Als je ontwikkeling kiest, de ontwikkeling van je ziel, bereik je dat niet door de wereldse activiteiten van je lichaam. 

Doen, handelen, is een functie van je lichaam. Zijn is een functie van de ziel. Het lichaam is altijd iets aan het doen. Elke minuut van iedere dag is het ergens mee bezig. Het houdt nooit op en het rust nooit uit, het is continu iets aan het doen.

Wat het lichaam doet, doet het in opdracht van de ziel of in weerwil van de ziel. De kwaliteit van je leven hangt af van het evenwicht hiertussen.

 

De ziel is alleen geïnteresseerd waar je gaat zijn. God zegt: "Zijn trekt zijn aan en produceert ervaring". Je bent niet op deze planeet om ook maar iets met je lichaam te produceren. Jij bent op deze planeet om iets met je ziel voort te brengen. Je lichaam is slechts het gereedschap van je ziel. Je geest is de kracht die het lichaam voortdrijft. Wat je hier dus hebt, is een stuk krachtgereedschap dat wordt gebruikt bij het scheppen van wat de ziel verlangt.

 

De ziel leidt jou naar de goede, volmaakte opportuniteiten, zodat je precies dat ervaart wat jij gepland hebt te ervaren. Wat je werkelijk ervaart, maak jij uit. Het kan zijn wat je gepland hebt te ervaren of het kan iets anders zijn, afhankelijk van wat je kiest.

 

Jouw geest streeft, in de meest algemene zin, naar dat verheven moment, waarop jij je volledig bewust bent van zijn wensen en je in vreugdevolle eenheid daarbij aansluit. Maar de geest zal nimmer zijn wensen aan het huidige, bewuste, fysieke deel van jou opdringen.

 

De functie van de ziel is haar verlangen aan te geven, zonder het op te leggen. De functie van de geest is te kiezen uit zijn alternatieven. De functie van het lichaam is die keus ten uitvoer te brengen. Wanneer lichaam, geest en ziel samen scheppen, in harmonie en eenheid, wordt God vlees. Dan kent de ziel zichzelf in haar eigen ervaring. Dan jubelen de hemelen.

 

Uit bepaalde zijnstoestanden ontspringt een leven dat zo rijk, schitterend en lonend is, dat werelds succes en wereldse goederen niet langer van belang zijn. De ironie van het leven is dat zodra voor jou wereldse rijkdom en succes niet meer belangrijk zijn, de weg open is voor hen om naar jou toe te stromen. Onthoud, je kunt niet hebben wat je wilt, maar je kunt altijd alles ervaren wat je hebt.

Ik ben ...

Je woorden zijn scheppend. Als je vraagt: ik wil, dan krijg je het niet, omdat het universum voldoet aan jouw vraag om de wens dat je iets wil in stand te houden. Als je zegt, ik ben ...., dan krijg je het wel, omdat het universum voldoet aan jouw wens om zo te zijn.

 

Bevestigingen werken niet als het slechts beweringen zijn over wat jij wilt dat waar is. Bevestigingen werken alleen wanneer het uitspraken zijn van iets waarvan jij al weet dat het waar is.

H13

Je "dood" piekeren

Je zorgen maken is ongeveer de slechtste mentale activiteit die er is, na haat, die uiterst zelfdestructief is. Je zorgen maken heeft geen zin. Het is verspilde mentale energie. Het roept biochemische reacties op die het lichaam schaden, van verstopping tot hartaanvallen en een veelheid aan tussenliggende zaken. Je gezondheid verbetert bijna meteen zodra je ermee stopt je ongerust te maken.

 

Tobben is de geestesactiviteit die zijn verbinding met God niet begrijpt. Haat is zonder meer de schadelijkste mentale conditie. Het vergiftigt het lichaam en het effect ervan is bijna onomkeerbaar. 

Angst is het tegenovergestelde van alles wat je bent en heeft dan ook een tegendraads effect op je mentale en lichamelijke gezondheid. Angst is uitvergrote zorgelijkheid.

Zorgelijkheid, haat en angst (samen met hun afstammelingen) vrees, bitterheid, ongeduld, gierigheid, onvriendelijkheid en de zucht tot veroordelen en verwerpen >> vallen het lichaam op celniveau aan. Het is onmogelijk een gezond lichaam te hebben onder deze condities. 

Evenzo leiden eigenwaan, genotzucht en wellust (zij het op een minder ernstige wijze) tot lichamelijke ziekten of een gebrek aan welbevinden. Elke ziekte wordt eerst in de geest geschapen.

Gedachte + woorden + daden =

Gedachten zijn een zeer subtiele, maar uiterst krachtige energievorm. Woorden zijn minder subtiel, meer compact. Daden zijn het meest compact van alle drie. Daden zijn energie in een zware, fysieke vorm, in lome  beweging. Wanneer je een negatief concept denkt, zegt en ten uitvoer brengt als 'ik ben een mislukkeling', breng je ontzagwekkend creatieve energie in beweging.

 

Onze geest wordt verteerd door negatieve gedachten. Sommige daarvan worden jullie opgedrongen. Veel negatieve gedachten verzinnen jullie echter zelf, jullie roepen ze op en koesteren ze dan uren, dagen, weken, maanden, zelfs jaren ... en toch vragen jullie je af waarom je ziek wordt.

Beter voor jezelf zorgen!

Je kunt sommige gezondheidsproblemen 'oplossen' door de problemen in je denken aan te pakken. Ja, je kunt sommige van je kwalen en ziektes (die je jezelf hebt gegeven) genezen en ook nieuwe problemen zien te voorkomen. En je kunt dit alles doen door je denkwijze te veranderen. 

 

De ziel vormt het denkbeeld, de geest schept, het lichaam ervaart. De cirkel is compleet. De ziel kent zichzelf dan in haar eigen ervaring. Als het haar niet bevalt wat ze ervaart (gevoel) of als ze een andere ervaring om welke reden ook wenst, vormt ze gewoon een nieuw denkbeeld over de ervaring van het zelf, en komt bijna letterlijk op 'andere gedachten'. 

 

Heilige Geest = inspiratie = bedenken

Vader = ouderschap = scheppen

Zoon = kroost = ervaring