Flow en de kunst van het zakendoen

Gepubliceerd op 15 augustus 2023 om 13:46
7 inzichten voor meer flow

Bijzonder boek dat is geschreven door Jan Bommerez. In het begin had ik de neiging om te stoppen en het boek niet uit te lezen, maar uiteindelijk toch doorgezet en al spoedig zat ik een flow (ha, ha) en heb ik het boek met veel plezier uitgelezen. Er staan ook verschillende schrijfoefeningen in. Ikzelf heb ze niet gemaakt, maar wel de onderstaande samenvatting. Vond het oprecht een zeer interessant boek. Er worden regelmatig verwijzingen gemaakt naar Napoleon Hill met zijn boek 'Think and grow rich'. 

Vrijheid

Vrijheid is 'vrij zijn van de last van het verleden en de bezorgdheid voor de toekomst'. Vrijheid kan dus alleen maar hier en nu zijn. Vrijheid is wat we in wezen zijn. Het is niet iets wat we kunnen hebben of wat we dienen te verwerven.

Het is echter een ongekende vrijheid om niets wat in je waarneming verschijnt, te beoordelen of te veroordelen. Je leeft dan zonder weerstand, in zeer diepe ontspanning. De snelheid van je bewustzijn is dan maximaal.

Gedicht van Boeddha 'Geloof niets, leef het'.

Inzichten

Inzicht 1: De weg naar de top loopt via het centrum

Het leven bestaat uit de dingen waar jij je aandacht op vestigt. Ralph Waldo Emerson

Om de beste verkoper ter wereld te worden, dien je je dat eerst te kunnen voorstellen. En ten tweede dien je dat totaal te kunnen geloven. Joe Gandalfo (verkooplegende)

De 6 flowkatalysatoren zijn confidence, centredness, clarity, challenge, choice en commitment. Mihaly Csikszentmihalyi (flow)

De enige echte vrijheid die je hebt, is te kiezen waar je aandacht aan schenkt; Dat zal sterker worden.

Verkoopprincipes zijn oneindig veel belangrijker dan verkooptechnieken. Ons zelfbeeld bepaalt onze energiestaat en onze energiestaat bepaalt hoe anderen op ons reageren. Martin Shafiroff

Loslaten

Liefde is een staat van loslaten. Lester Levenson (De release technique = de Sedona Methode)

Eugene Gendlin heeft de loslaatmethode 'Focusing' ontwikkeld. Meer info hier.

Bill Harris heeft de meditatiemethode 'Holosync' ontworpen. Waarbij je muziek luistert via de koptelefoon (of oortjes) en er een bepaalde volgorde qua geluiden is. Meer info op centerpointe.com/what-is-holosync/

Byron Katie is beroemd geworden met haar aanpak waar je overtuigingen mee kunt loslaten. Meer info hier.

Verbeteren

Wayne Dyer zegt: "Geluk is niet iets wat je in de wereld vindt. Het is iets wat jij naar de wereld brengt" en vervolgens wordt James Allen geciteerd met "Het gaat niet om wat je denkt, maar met welke attitude (energiestaat) je iets denkt".

 

James Allen zijn boek 'As a Man Thinketh' wordt geadviseerd. Hieronder twee stukjes uit zijn boek:

Mensen trekken niet aan wat ze verlangen, ze trekken dingen, relaties en omstandigheden aan die een weerspiegeling zijn van wat zijzelf in hun diepste binnenste over zichzelf denken. 

Mensen willen zo graag hun omstandigheden verbeteren, maar ze willen niet eerst zichzelf verbeteren. Ze blijven daarom onderworpen aan de omstandigheden. 

Zelfonderzoek

Hoe ben jij bezig? Voedend of giftig voor jezelf? Neem je actie om situaties die je spanning geven aan te pakken? Of zit je te wachten tot het vanzelf gebeurt? Leer je van je fouten of lijd je onder je fouten? Kun je vergeven of ben je rancuneus? In het boek staat een waslijst met tegenstellingen, zodat je kunt onderzoeken hoe jij met jezelf omgaat. 

 

Dr. Seligman vertelt in zijn boek 'Optimisme kun je leren' over dr. Ellis reactieve ABC methode. A staat voor activerende gebeurtenis, bijv. de computer werkt niet. Vervolgens ga je over naar de B (beoordeling) en denkt bijvoorbeeld: ik ben niet goed met techniek of ik haat computers. Als laatste de C (consequentie) > Je wordt woedend op de computer. 

 

Deze dr. Ellis heeft ook een proactieve methode die ABCDE heet. Waarbij de A staat voor activerende gebeurtenis waarbij je objectief blijft. De B staat voor beoordeling en je identificeert het destructieve geloofssysteem. Bij de C van consequenties stel je (oordeelloos) vast wat je emotionele reactie is. De D is van discussie en je vraagt jezelf af: Wat zijn de bewijzen, alternatieven, implicaties en/of nut? Als laatste de E van energie om met positieve energie iets te gaan doen wat de situatie kan veranderen.  

 

Inzicht 2: Als je niet weet naar welke haven je wilt zeilen, is geen enkele wind de juiste. 

Henry Ford zei dat succesvolle mensen snel beslissen en traag van gedachten veranderen en dat onsuccesvolle mensen traag beslissen en snel van gedachten veranderen.

Uit een onderzoek kwam naar voren dat de studenten met een levensdoel en een geschreven plan het meest succesvolst waren (in dit onderzoek 3%). Zij hadden gelukkige relaties en een vermogen dat groter was dan de som van alle eigendommen van de andere 97%. 

Napoleon Hill

Als je in flow bent (hart en ziel liggen op één lijn) trek je op magnetische wijze dingen en mensen aan die resonantie hebben met je doel, maar je trekt ook tegenpolen aan waardoor je voor uitdagingen komt te staan en nog meer kunt groeien. Napoleon Hill vertelt: "Een droom zonder kennis, wilskracht, volharding en organisatiekunde is een illusie".

 

De formule van Napoleon Hill:

  1. Schrijf je doel op en herlees het regelmatig.
  2. Noteer wat je kunt geven en geef met plezier meer dan je moet.
  3. Maak een plan en schrijf dit op. Beschouw het als een intentieverklaring.
  4. Vertaal je plan in concrete acties en noteer deze.
  5. Lees elke dag, minimaal 2x, passievol en hardop je doel voor + wat je wilt geven.
  6. Neem elke dag een stap in de richting van je doel (hoe klein ook).
  7. Wees geduldig en heb vertrouwen. Laat het universum de rest doen.

 

Op blz. 207 t/m 214 staat een uitgebreide vragenlijst waarmee je meer inzicht krijgt in jouw missie. Ik heb hier een apart blog aan besteed. Klik hier om dit blog te lezen.

 

Inzicht 3: Er is altijd tijd voor wat echt belangrijk is. 

Succes verzekerd met harmonie en een gemeenschappelijk doel op de volgende 3 vlakken: Thuisrelatie, klanten en collega's (op alle niveaus). Jezelf geven is de meest effectieve vorm van timemanagement. Wees een extra-mijl-verkoper, een overvloed mens een echte luisteraar.  N. Hill: "Wie meer geeft dan hij moet, zal meer krijgen dan hij verwacht".

 

Viktor Frankl heeft in een concentratiekamp gezeten en merkte op dat één ding de mens niet ontnomen kan worden, namelijk; de allerlaatste menselijke vrijheid - de keuze onder alle omstandigheden zijn eigen houding te bepalen, zijn eigen weg te kiezen. Viktor heeft de logotherapie ontwikkeld. Hij heeft een boek geschreven over hetgeen wat hij heeft doorstaan in de kampen, wat hij daar gezien en geleerd heeft, ook wordt zijn therapie vorm besproken. Super interessant. Meer info hier.

 

De 4 staten waar we naar verlangen: overvloed, welzijn, liefde en creativiteit kunnen alleen groter worden omdat je ze reeds hebt. In een bewuste staat van dankbaarheid ben je aan het focussen op datgene wat je reeds hebt en als wetmatig gevolg krijg je juist daar meer van.

 

Inzicht 4: Diamanten ontstaan onder hoge druk.

Elke weerstand in de omgeving is een signaal dat we een innerlijke overtuiging hebben die weerstand biedt aan de waarheid van een principe. Dat is ook waar voor collectieve overtuigingen die we onbewust hebben aangenomen. Wijsheid is je mind laten leiden door je hart. Jan Bommerez.

 

Henry Ford: Falen is een kans om opnieuw te beginnen met meer intelligentie. If you think you can or you think you can't, you're right. 

 

Wij zijn van nature optimistisch en worden alleen pessimistisch door conditionering. Het onderliggende patroon van alle vormen van pessimisme en depressiviteit is wat dr. Seligman 'het opgeefreflex' noemt. Dit reflex is een patroon van aangeleerde hulpeloosheid of machteloosheid.  Pessimisme is een lichte vorm van depressie en depressie is een zware vorm van pessimisme.

 

Inzicht 5: De noodzaak voor een ommekeer van 180 graden.

In een cursus voor wonderen is te lezen; Dingen hebben van zichzelf absoluut geen betekenis, behalve de betekenis die wij er zelf aan geven. Viktor Frankl vertelt: Liefde is het hoogste doel waarnaar de mens kan streven. Liefde kan een mens verlossen.

 

Topverkopers mentaliteit:

Je oogst wat je zaait. Wie goed doet, goed ontmoet. Het is nooit de schuld van het doel als jij mist. Behandel andere mensen zoals jezelf wil worden behandeld. Zelfvertrouwen heb je altijd, niet 99%. Ik ben een potentieel, niet een verleden. De toekomst hoeft niet de voortzetting van het verleden te zijn. Als je je aandacht op de juiste dingen gericht houdt, zorgt het proces voor zichzelf. Klagen heeft nog nooit tot succes geleid. Van excuses word je niet rijk. Verkopen is helpen kopen. Opgevers winnen nooit, winnaars geven nooit op.

 

Inzicht 6: Hoe je naar je klant kijkt, beïnvloedt de klant meer dan alles wat je zegt.

Het leven is een echo, een spiegel. We krijgen terug wat wij erin stoppen. Behandel anderen zoals jij door hen behandeld zou willen worden als de rollen omgedraaid werden.

 

Inzicht 7: Je kunt altijd winnen in het innerlijke spel.

Onze waarnemingen zijn grondig gekleurd door onze vele conditioneringen. Wij zien de wereld zoals wij zijn, niet zoal zij is. Behandel mensen niet op basis van hun gedrag, maar op basis van wat je hart vertelt. Jouw intuïtie zal toenemen in de mate waarin je ophoudt met oordelen op basis van je zintuigen.