The comic toolbox, John Vorhaus

Gepubliceerd op 8 april 2024 om 16:27
John Vorhaus

In dit Engels-talige boek wordt uitgelegd op welke manieren je comedy tv sketches (sitcom scripts) kunt schrijven. Het bevat veel Amerikaanse gezegdes die ik niet ken. Er wordt veel verwezen naar films en tv-series die voor mij onbekend zijn. Toch heb ik het boek van voor tot achteren gelezen en hieronder vind je mijn half Nederlandse / half Engelse aantekeningen. 

How to be funny even if you're not

De eerste regel is: Er zijn geen regels. Comedy is truth and pain.

Everyone can be funny. Most of us have more (natural) humor than we know. What we don't always have, is the will to risk, and the will to risk, is really the will to fail.

 

Je kunt jouw "will to risk" verhogen door:

 • Eradicate bogus thinking (onjuist denken uit roeien). If I fail, I die.
 • Kill your ferocious editor (dood je woeste innerlijke criticus).
 • The rule of nine (voor elke 10 grappen is er één goed).
 • Lower your sights (verlaag je vizier).
 • Positive reinforcement as self-fulfilling prophecy (vier kleine overwinningen, want zij laten grote overwinningen groeien).
 • Concentrate on the task at hand.

 

The comic premise (het komische uitgangspunt) is the gap between real reality and comic reality. Three types: global, local and inner conflict.

The heart and soul of any comic character is his/her strong comic perspective.

A comic story is not about a setting or a situation or a predicament, but about strong and enduring lines of conflict between and among the characters.

 

Storywriting in een notendop:

 • Who is the hero? Beschrijf je hoofdkarakter in één zin.
 • What does the hero want? Twee dingen: Wat hij denkt dat hij wilt + wat hij werkelijk wilt.
 • The door opens. Er gebeurt iets wat het hoofdkarakter zo verleid dat hij het gaat doen, omdat het iets is wat goed is voor wat hij denkt te willen, maar slecht is voor wat hij werkelijk wil (of andersom).
 • The hero takes control. Benoem 5 kleine manieren waarbij het hoofdkarakter de leiding neemt.
 • A monkey wrench is thrown. Er gebeurt iets waardoor alles verandert. Hij wil "plotseling" 2 dingen, maar dit blijkt onmogelijk. Er moet een keuze gemaakt worden.
 • Things fall apart. Er gebeurt iets negatiefs en het hoofdkarakter zit vast in zijn eigengemaakte val. Het hoofdkarakter komt recht tegenover zijn eerste keus te staan met zijn tweede keus.
 •  The hero hits bottom aka the moment of truth. Hij moet kiezen. Gaat hij voor wat hij denkt dat hij wilt of voor wat hij werkelijk wilt?
 • The hero risks all. Het goede doen met de kans alles te verliezen.
 • What does the hero get? Meestal zowel zijn 1e als 2e keus.

 

The rule of three aka setup, setup, payoff.

 

Always remember that genuine raising of the stakes takes place on an emotional level. The closer you can get to a character's deep inner fears, the greater his real risk will be.

When you know what's at stake, you'll know what's funny too. People laugh because they care, because they feel your character's urgency and desire.

Hope for success and fear for failure go hand in hand in scene after scene.

Overdrijf positief of negatief. Het hoeft niet logisch te zijn.

 

Micro v. macro conflict. Micro reflects macro. 

Super tip: Tell the story, tell the truth, tell a joke all at the same time.

Talent + drive + time = success